• Zonnepanelen in nieuwe wijken

    Caroline Ströer

Caroline Ströer: Duurzaamheid

DE RONDE VENEN De dossiers in het gemeentelijk archief worden volgens mij steeds dikker en uitgebreider en dan heb ik het vooral over de zogenaamde 'beladen' onderwerpen: het Sporthuis in Abcoude, Schiphol en Duurzaamheid. Want ook daar lopen de gemoederen hoog op.

Ik zat in de auto bij iemand en vroeg aan de bestuurster of zij bij één van de avonden was geweest die over dit thema zijn georganiseerd. Meteen kwam er een soort uitbarsting dat je geen invloed kunt uitoefenen op klimaatverandering omdat om de zoveel tijd het klimaat uit zichzelf verandert. Dus met andere woorden: in haar opinie kun je niets aan de kosmische ontwikkeling doen. Het is een opvatting maar die wordt dus duidelijk niet gedeeld door de overheid die in een Akkoord ondertekend door 195 landen heeft aangegeven dat in 2050 de CO2 uitstoot compleet afgebouwd moet zijn want CO2 is mede verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Maar zoals te verwachten loopt de gemeente De Ronde Venen voorop en wil energieneutraal zijn in 2040. Maar ja, dat gaat niet van de ene dag op de andere en hoe wil je dat bereiken? Ik was ook op één van de avonden die georganiseerd was en zoals te verwachten bij een 'beladen' onderwerp ging het er heftig aan toe. Er waren felle voor- en tegenstanders van de te nemen maatregelen. De voorstanders in groepjes met mooie namen zoals Zon op De Ronde Venen en dergelijke. De tegenstanders komen met alternatieve maatregelen zoals het inzetten van kernenergie. De bedoeling is dat er in totaal rond de 2150 TJ (Terajoule) duurzame elektriciteit opgewekt wordt om klimaatneutraal te zijn. Daar zijn dan verschillende scenario's voor zoals windmolens, zonnevelden en zonnepanelen. Maar ja. Eerlijk gezegd zie ik mezelf ook nog niet op mijn stretchertje in de zon naast een windmolen liggen of dat ik uitzicht heb op een veld met zonnepanelen. Ik zie liever schaapjes en koetjes lopen. Ik hoorde dus ook de optie van het inzetten van kernenergie. Dat lijkt me een goed idee zeker omdat er geen CO2 uitstoot is bij kernenergie. Natuurlijk zijn er mensen die heel bewust bezig zijn met het klimaat. Helaas maar een druppel op een gloeiende plaat. Het gaat er hier om in grote hoeveelheden iets te bereiken. Dus ik zou zeggen zet ze langs het Amsterdam Rijnkanaal die windmolens of langs de snelwegen en zoek een achterafplek voor die zonnevelden of op industriedaken. De aanleg van zonnevelden zorgt voor veel weerstand wat destijds bleek toen er plannen waren voor een veldje even buiten Abcoude. Persoonlijk denk ik dat er in principe voldoende plekken zijn waar je iets kunt realiseren zonder dat de mensen er al teveel last van hebben waarbij het Groene Hart gewaarborgd blijft en hoeft er geen sprake te zijn van horizonvervuiling zoals in de IJsselmeerpolders.