Gezocht: Vrijwillig(st)er. Bent u de kritische woonconsument die wij zoeken?

23-01-2018, 16:20 | Lezersnieuws | Harry de Grood

In De Ronde Venen zullen tot het jaar 2024 maar liefst 1400 woningen worden gebouwd. Dit betreft woningen in de sociale sector en ook in de vrije sector. Het betreft grondgebonden woningen en appartementen. Woningen voor starters, doorstromers en senioren.

Bij de bouw en de voorbereiding zijn naast de gemeente betrokken: de woningbouwvereniging, diverse projectontwikkelaars en aannemers, maar niet de toekomstige bewoner.

Om de woonconsument toch in een vroeg stadium gelegenheid te geven tot inspraak fungeert in onze gemeente, net als in veel andere gemeentes, een Woonadviescommissie of WAC.

Met het grote aantal bouwplannen in het vooruitzicht en gezien het beperkte aantal commissieleden op dit moment, is de WAC-De Ronde Venen op zoek naar nieuwe leden welke kritische woonconsumenten zijn.

Samenstelling WAC-De Ronde Venen (WAC-DRV)

De WAC-DRV bestaat op dit moment uit drie vrijwilligers. De WAC-DRV is een participatieraad van de gemeente De Ronde Venen.

Doelstelling woonadviescommissie (WAC)

De Woonadviescommissie zet zich in voor verbetering van de woonkwaliteit. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over bouwprojecten.

Werkzaamheden WAC-De Ronde Venen

De Woonadviescommissie De Ronde Venen is een vrijwilligersorganisatie die kritisch kijkt naar, en adviseert over plannen voor sociale huur- en koopwoningen en de woonomgeving van deze woningen.

Er wordt geadviseerd over bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast bespreken we de bouwtekeningen van voorgenomen projecten en stellen een advies van onze bevindingen op. Tevens bezichtigen we geadviseerde projecten in de laatste fase van de bouw vlak voor de oplevering van de woning. De tijdsbesteding varieert, maar komt gemiddeld uit op zo'n één à twee dagdelen per maand.

Wat voor mensen zoeken we?

In de eerste plaats enthousiaste vrijwilligers die belangstelling hebben voor de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in algemene zin. Een aantal ontwikkelingen vraagt op dit moment speciaal aandacht, zoals:

- Levensloopbestendig bouwen

- Klimaatneutraal bouwen

- Gebruik van domotica

- Afstemming op veranderde woonwensen

Kandidaten dienen bereid te zijn een cursus te volgen. Deze cursus wordt vergoed door de WAC-De Ronde Venen.

Uw reactie

Heeft u of iemand in uw omgeving interesse? Stuur een bericht aan wac-derondevenen@hotmail.com. Vragen kunt u nog stellen op dit mailadres. Wilt u hierbij vermelden hoe contact met u kan worden opgenomen?