'Het idee alleen al', Ideeen Werkplaats op 17 april. 

09-03-2018, 15:27 | Lezersnieuws | Anneke

Heb je een idee wat het verdiend om meer aandacht te krijgen? Kom dan naar de Ideeën Werkplaats op 17 april 2018 bij Bibliotheek AVV in Mijdrecht, om je idee te introduceren.

De Ideeën Werkplaats is een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organisaties in De Ronde Venen, die inwoners met ideeën voor nieuwe initiatieven in DRV de mogelijkheid wil bieden ze verder op weg te helpen. Je kunt hier terecht voor advies, informatie en inspiratie.

Met  betrokken ‘meedenkers’ en geïnteresseerden kan gesproken worden over wat er nodig is om tot vervolgstappen te komen. Wíe heb je daarbij nodig, hoe kun je het idee omzetten tot een uit te voeren plan.

Steeds vaker nemen inwoners het heft in eigen handen om de kwaliteit van leven voor zichzelf en mede-inwoners meer inhoud te geven.  Denk daarbij aan initiatieven zoals, buurt –appgroepen, acties tegen te hard rijden, organiseren van natuurspeelplekken, buurtmoestuinen, het delen van  gebruiksgoederen of bijvoorbeeld collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen. 

Sámen aan de slag met thema’s rond leefbaarheid van jong tot oud, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, welzijn, zorg, want samen is er meer te bereiken.

Voor en door inwoners, daar draait het om. Samen wonen, samen doen, samen werken, samen verantwoordelijkheid nemen.

Heb je een idee dat je verder uit zou willen werken, stuur dan vòòr 3 april een email naar  info@ideederondevenen.nl onder vermelding van “Deelname Ideeën Werkplaats 17 april”.  

Vermeld daarbij in het kort wat je idee inhoudt en je contactgegevens.

De Ideeën Werkplaats kan waar mogelijk meedenkers en geïnteresseerden uitnodigen om aan te sluiten op 17 april n.a.v. het ingebrachte idee. Aanmelden kan ook telefonisch via het Servicepunt  0297-587600 of door langs te gaan bij een Servicepunt in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis .

De Ideeën Werkplaats vindt plaats bij Bibliotheek AVV Mijdrecht, Dr. Van der Haarlaan 8, 3641 HC. Start 19:30 tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Henk Rikveld, opbouwwerker Stichting Tympaan - De Baat, h.rikveld@stdb.nl  / 0297-230280 of Anneke Wenker, Coördinator Sterke Samenleving Kwadraad,  a.wenker@kwadraad.nl  / 088-900 4000.