• VVD combineert lage belasting met minder files

    Provincie Utrecht

Provinciale begroting ook voor Ronde Venen gezond

14-11-2017, 02:20 | Lezersnieuws | Baerte de Brey

Het gaat goed met de provincie Utrecht. Onze provincie is een vitale economische regio met een bijzonder aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu. Utrecht is in trek bij bewoners en bedrijven. Ook de provinciale begroting is gezond. De VVD wil dit graag zo houden. Deze week zijn de provinciale plannen 2018 en het geld dat daarvoor nodig is vastgesteld. Er wordt stevig ingezet op woningbouw, wegen en lage lasten.

Lage belasting

Het merendeel van de inkomsten van de provincie wordt betaald door automobilisten. Goed nieuws is dat voor alle ambities de provinciale belastingen niet worden verhoogd. Zelfs de inflatie wordt niet doorgerekend. Hierdoor komen de absolute lasten van de Utrechtse autobezitter lager uit.

Wonen

De woningmarkt is onstuimig. De toekomst vraagt om extra woningen en de bestaande markt zit vast: er zijn weinig woningen beschikbaar en er is een tekort aan middeldure huur- en koopwoningen in de regio Utrecht. De VVD wil dit oplossen door juist dit soort woningen te bouwen, bijvoorbeeld op de oude vliegbasis Soesterberg. Verder wil de VVD bedrijven die in het centrum van een gemeente overlast geven gaan wij verplaatsen. Wij maken in 2018 geld vrij om deze ondernemers op een nieuwe plek te laten groeien. Zo sla je twee vliegen in een klap, want op de vrijgekomen plekken kunnen nieuwe huizen worden gebouwd.

Wegen

Ander punt van zorg zijn onze drukke wegen. Iedere dag reizen we naar ons werk of school, naar familie of vrienden. We nemen de auto, het openbaar vervoer, de motor of de fiets. Of we gaan gewoon lopen. Onze wegen zijn goed, en toch zijn er dagelijks files. Stil staan is niet alleen ontzettend irritant, maar het kost ook nog eens heel veel geld. Natuurlijk, de provincie Utrecht is een druk stukje Nederland. Maar een groot deel van de files is echt onnodig als we meer asfalt aanleggen en slimmer gebruikmaken van bestaande wegen. De provinciale weg N201 is het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie. Ondanks de provinciale inzet de afgelopen jaren blijft de weg een knelpunt. De VVD wil een toekomstbestendige N201 realiseren zodat bereikbaarheid van De Ronde Venen verbeterd.