Overig

DE RONDE VENEN Al in 2014 is een onderzoek gedaan door de VRU, Veiligheidsregio Utrecht, naar de situatie van de verschillende kazernes in de regio en dus ook De Ronde Venen. Nu ligt er een concept voor om de kazernes op te knappen met een nieuwe kazerne voor Abcoude.
Advertorial
Je bent betrokken geraakt bij een ongeval of je hebt een hele oude auto die je niet verkocht krijgt. Je kan dan een sloperij benaderen om het voertuig van je over te nemen....
DE RONDE VENEN Al eerder was door zowel het CDA als de CU/SGP aangegeven dat zij zich zorgen maken over de vele grondtransporten door Wilnis. Volgens Coos Brouwer, CDA, zijn de kosten die gemaakt worden niet in overeenstemming met de legeskosten en moet de legesverordening snel worden aangepast.
BAAMBRUGGE Jerrit Ymo Vellenga werd zondag 9 februari bevestigd in het ambt van predikant tijdens een gezamenlijke eredienst van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Baambrugge in het kerkje Postwijck.
BAAMBRUGGE De storm van afgelopen zondag heeft flink wat schade aangericht. In de CP de Grootstraat waaide een boom om en viel tegen het huis. Twee brandweerteams kwamen het gevaarte weghalen.
MIJDRECHT Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht is gestart met het ophogen van de dijken in de regio. Ook in De Ronde Venen zijn twee dijken onder handen genomen. Nu volgt de dijk bij het Proostdijlaantje in Mijdrecht achter de Driehuisschool.
DE RONDE VENEN De provincie Utrecht trekt in 2020 circa 28 miljoen euro uit voor het verder verbeteren van het landelijk gebied. Met het geld zet de provincie onder meer in op betere leefbaarheid van dorpen in het buitengebied, natuurontwikkeling, nieuwe recreatiemogelijkheden en verdere doorontwikkeling van duurzame landbouw.
DE RONDE VENEN Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Over 20 jaar hebben de inwoners in de gemeente naar verwachting behoefte aan 1250 terajoule (TJ) aan elektriciteit uit zon en wind.