Politiek

DE RONDE VENEN Bij de informatieronde hadden de fracties al aangegeven dat zij het gevaar van risicovolle beweegbare bruggen te groot vinden en dat zij van mening zijn dat die bruggen sneller moeten worden aangepakt dan nu in het beheerplan/voorstel staat.
DE RONDE VENEN Bij de begrotingsvergadering op 31 oktober kwam een aantal punten naar voren zoals de mogelijkheid om MBO-onderwijs te volgen, het fietsen, geld voor kunstwerken en verduurzaming.
Advertorial
Je bent betrokken geraakt bij een ongeval of je hebt een hele oude auto die je niet verkocht krijgt. Je kan dan een sloperij benaderen om het voertuig van je over te nemen....
DE RONDE VENEN De fracties van D66 en PvdA/GroenLinks dienen donderdag 31 oktober een motie in bij de gemeenteraad van De Ronde Venen om de Wereldwinkel in Abcoude te behouden. De gemeente wil het pand waar de Wereldwinkel in is gehuisvest namelijk verkopen.
DE RONDE VENEN Bij de behandeling van het tweede gedeelte van de begroting 2020 op donderdag 10 oktober waren raadsleden vooral bezorgd over de afvalstoffenheffing. "Zo gaan burgers juist alles maar in één container gooien", stelde Lijst 8 Kernen.
MIJDRECHT Omdat de oude Verordening met betrekking tot de BI-zone, Bedrijveninvesteringszone, is afgelopen wil Stichting Koopcentrum Mijdrecht de verordening verlengen. De BI-zone is nu aangepast omdat het pand van de Rabobank ingevuld is met bedrijfjes die onder de sector dienstverlening vallen.
DE RONDE VENEN In een voorstel aan de raad met betrekking tot het heffen van lokale belastingen komt het college met een aantal voorstellen. Ronde Venen Belang vindt dat het gelijkwaardiger moet worden.
DE RONDE VENEN Bij de raadsvergadering van 26 september wilde de CU/SGP via een interpellatie uitleg over het vertrek van wethouder Marja Becker, Seniorenpartij, uit de coalitie. Fons Luijben, Seniorenpartij gaf een reactie.
DE RONDE VENEN Volkomen onverwacht heeft de Seniorenpartij in een persbericht aangegeven per onmiddellijk haar wethouder terug te trekken en daarmee uit de coalitie te stappen. Reden: volgens de partij een onwerkbare situatie om nog door te gaan. De andere coalitiepartijen waren confuus zoals Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter CDA het uitdrukte.
DE RONDE VENEN De conceptbegroting werd 19 september aangeboden door het college. Voor de komende twee jaar 2020/2021 is er een sluitende begroting met zelfs nog een paar ton overschot. Voor de daarop volgende jaren 2022/2023 is dat niet het geval door verschillende oorzaken: de algemene uitkering en de wegvallende precariobelasting.