Politiek

DE RONDE VENEN Bij de commissievergadering Publieke Werken op woensdag 12 februari werd ingesproken door Karin Verdooren, directeur GroenWest. Verdooren gaf aan dat er te weinig aanbod is van sociale huurwoningen voor starters en senioren en dat vooral het vinden van beschikbare locaties een probleem vormt.
DE RONDE VENEN Sinds het voorjaar van 2018 onderzoekt de gemeente onder welke voorwaarden het plaatsen van zonnepanelen en windmolens in De Ronde Venen acceptabel is. Via gesprekken, bijeenkomsten en enquêtes heeft de gemeente mogelijke voorwaarden getoetst bij inwoners en verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren en organisaties op...
Advertorial
Je bent betrokken geraakt bij een ongeval of je hebt een hele oude auto die je niet verkocht krijgt. Je kan dan een sloperij benaderen om het voertuig van je over te nemen....
WILNIS Zowel Fons Luijben, Seniorenpartij als PvdA/GL en CU/SGP stemden tegen de ontsluiting van Veenman in Wilnis maar omdat de coalitie voor stemde gaat de ontsluiting door. De oppositie vindt dat het plan te weinig onderbouwd is en bovendien niet voldoet aan het doel om de Wethouder van Damlaan te ontlasten.
DE RONDE VENEN De enquête die verleden jaar is uitgevoerd onder inwoners had een tweeledig doel namelijk de woningbehoefte te onderzoeken en woonstrategie. Twee punten zijn daarbij belangrijk te weten: de mogelijkheid onderzoeken van een woningbouwfonds en voor 2040 2.000 extra woningen te realiseren bovenop de groeiprognose van 2.800...
DE RONDE VENEN Bij de voorbereidende bijeenkomst op 22 januari werden presentaties gegeven over het afvalbeleid waarvan de nieuwe naam is Uitvoeringsplan Grondstoffen. De hoofdmoot was wel dat er tot nu toe weinig vorderingen gemaakt worden op dit gebied. Dus er moeten stappen gemaakt worden.
DE RONDE VENEN Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid is de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek. Dit schrijft de NNP -- branchevereniging van regionale en lokale huis-aan-huiskranten -- in een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en media minister Arie Slob. Hierdoor dreigt de lokale journalistiek het...
Fractievoorzitter Meindert Brunia (D66) zegt: "Ik hoop dat de otter zich dit nieuwe jaar verder verspreidt in de gemeente, bijvoorbeeld hier in het Abcouder Meer. Een mevrouw die toevallig passeerde toen deze foto werd genomen reageerde meteen enthousiast: een otter hier? Wat leuk!"