Verkeer en Vervoer

DE RONDE VENEN Voor inwoners van de provincie Utrecht wordt het makkelijker gemaakt om elektrisch te rijden. De provincie Utrecht heeft samen met de provincies Flevoland en Noord-Holland een aanbesteding gedaan voor 20.000 nieuwe publieke laadpunten. Inwoners van de provincie Utrecht kunnen bij hun gemeente een verzoek indienen voor een...
Advertorial
Je bent betrokken geraakt bij een ongeval of je hebt een hele oude auto die je niet verkocht krijgt. Je kan dan een sloperij benaderen om het voertuig van je over te nemen....
DE RONDE VENEN ANWB AutoMaatje De Ronde Venen is een vervoersservice voor en door eigen inwoners. Vrijwillige chauffeurs vervoeren minder mobiele plaatsgenoten naar hun bestemming zoals het ziekenhuis, de fysiotherapeut of de dokter. Maar ook de kapper, een bezoekje afleggen of gezellig winkelen behoort tot de mogelijkheden. De chauffeurs...
DE RONDE VENEN De Kinderombudsman ontvangt regelmatig vragen en klachten over leerlingenvervoer. Daarom stelde de Kinderombudsman tien uitgangspunten op waarmee gemeenten hun beleid, besluitvorming en uitvoering van het leerlingenvervoer kunnen verbeteren. Deze uitgangspunten staan omschreven in het rapport 'Als de weg naar passend onderwijs...
DE RONDE VENEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de provincie Utrecht een aantal concrete voorstellen gedaan om de N201 gereed te maken voor de toekomst. Met de maatregelen kan het verkeer sneller doorrijden en verbetert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeente.
DE RONDE VENEN Omdat het bestaande beleidsplan met betrekking tot de openbare verlichting verouderd is komt er een nieuw beleidsplan. Sinds 1 januari 2019 is de gemeente juridisch en financieel eigenaar en wil nu ook innovaties doorvoeren. Een eerste stap is een pilot in het centrum van Mijdrecht.
DE RONDE VENEN Bij de informatieronde op 26 november stond de ontsluiting aan Veenman in Wilnis op de agenda. De raadsleden vroegen zich af of de geplande ontsluiting wel noodzakelijk is omdat ook de rapporten elkaar tegenspreken.
DE RONDE VENEN Bij de vorige informatieve gesprekken over de aanpak van de N201 kwam een aantal varianten naar voren. Dit keer op 27 en 28 november waren de plannen wat meer uitgewerkt en konden inwoners weer van gedachten wisselen.