• Historische kring Abcoude/Baambrugge

50 jaar Ondernemingsvereniging Abcoude-Baambrugge

ABCOUDE/BAAMBRUGGE Het begon allemaal klein met een Sinterklaasintocht, een spaaractie en sportdag en drie braderieën maar in de 50 jaar dat Ondernemingsvereniging Abcoude- Baambrugge nu bestaat is het een heel professioneel netwerk geworden met verschillende werkgroepen en Jong OVAB opgericht door de nieuwe voorzitter José Boesten.

Caroline Ströer

Om belangstellenden een kijkje te geven in de wereld van het ondernemen in Abcoude en Baambrugge had Ton Pepping, redactie Historische Kring, een fotoavond georganiseerd op 28 november. Ton Pepping vertelt: 'Van oudsher was natuurlijk het vervoer belangrijk. Eerst met de ponykar en de hondenkar waarmee zelfs de post in de buitengebieden bezorgd werd, de trekschuit en paard en wagen en in de dertiger jaren de auto's en de motorfietsen en later de trein. Abcoude is van het begin af aan een druk station geweest. De paarden moesten natuurlijk gewisseld worden vandaar de naam uitspanning voor het uitspannen van de paarden. Bij uitspanning de Vink bij de Wilhelminabrug had je een tol van 1691 tot 1967. Ik herinner me nog dat ik een dubbeltje moest betalen.'

Het vervoer over het water was eveneens belangrijk met erlangs de jaagpaden. Bekend was het beurtschip van Willem Kuiper met potten en pannen. Ook het vee werd over het water vervoerd naar de veemarkt in Utrecht en belangrijk was ook het melktransport. Elke melkfabriek had een aanlegsteiger. Later werden de melkbussen vervangen door tankwagens. Sommige bedrijven bestaan al heel lang zoals smederij Aaftink vanaf 1790. IJs en schaatsen hoorden er ook bij en soms sloot een ondernemer zijn deuren als er ijs lag en ging schaatsen.

De Wolfederatie, de rijdende wolwinkel verkocht producten van wol. Bekend is ook van Kalmthout die begonnen is als fietsenmaker en later uitgroeide tot een garage. Eén van de oudste bedrijven was kapper Roest die in vroegere jaren met de kappersstoel langs de boerderijen ging. Door de verzuiling waren er veel kleine kruideniertjes die hun eigen klantenbestand hadden onder de gelovigen. In de jaren zestig kwam daar supermarkt Koot bij. Ook een van de oudste bedrijven was jachthaven Bon die roeiboten verhuurde. Maar het verbinden tussen Abcoude en Baambrugge blijft cruciaal.