• Eigen foto

Aanleg zonnevelden en bouw windmolens onder voorwaarden

DE RONDE VENEN De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat vraagt om inzet op vele sporen. Een van die sporen is schone energie opwekken met zonnevelden en windmolens. ,,Want met alleen zonnepanelen op daken wordt straks niet genoeg energie opgewekt. Ook niet als alle daken vol liggen en alle innovaties worden meegenomen", denkt de gemeente. Zij stellen daarom de vraag: 'onder welke voorwaarden zijn in de gemeente zonnepanelen en windmolens acceptabel?'

Hierover hebben verschillende belangengroeperingen uit de gemeente tijdens een bijeenkomst op 23 april nagedacht. Wethouder Kiki Hagen: ,,Het was goed om te zien hoeveel groepen betrokken zijn bij de zonnevelden en windmolens. En actief willen meedenken hoe dat in onze gemeente vormgegeven moet worden. Met ruim veertig mensen is er vanuit verschillende gezichtspunten input geleverd voor randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens in de gemeente. Randvoorwaarden die aan bod kwamen, waren inpassing in het landschap, financiële participatie door omwonenden, delen van opbrengsten, hinderbeperkende maatregelen en het beperken van effecten op natuur."

Alle inbreng van de avond vormt de basis voor de randvoorwaarden. Die basis wil de gemeente in de vorm van een vragenlijst voorleggen aan het digitale inwonerpanel. Dit is een representatieve groep inwoners die van tijd tot tijd over verschillende onderwerpen gevraagd wordt mee te denken. Daarnaast wordt de enquête ook opengesteld voor andere geïnteresseerden. Op 4 juli houdt de gemeente een inloopbijeenkomst over de randvoorwaarden. Na de zomer legt het college de randvoorwaarden voor aan de gemeenteraad. Projectontwikkelaars en grondeigenaren kloppen regelmatig bij de gemeente aan met een initiatief voor een windmolen of zonneveld. De gemeente neemt deze nog niet in behandeling. Het bestemmingsplan laat het nog nergens toe. Nadat de randvoorwaarden zijn vastgesteld, nodigt de gemeente inwoners uit om mee te denken over de beste plekken. Op de hoogte blijven kan via duurzaamderondevenen.nl (nieuwsbrief).