• Pixabay

Aanvullende eisen bij grondwerkzaamheden in Wilnis

WILNIS Al eerder was door de fracties CU/SGP en het CDA aangegeven dat er meer controle moet komen bij de grondwerkzaamheden in Wilnis. De fractie van CU/SGP vroeg aan andere fracties of zij het ook eens zijn met aanvullende eisen bij genoemd project.

Bij de commissievergadering Inwonerszaken en Samenleving op woensdag 15 mei wilde deze fractie weten wat de uitkomsten zijn van het gesprek tussen initiatiefnemer en eigenaar van het recreatiegebied aan de Heinoomsvaart om daar een brug te realiseren. ,,Als er een brug komt is die dan op tijd klaar voor de opknap van de Kannelaan? Is het mogelijk dat het college op grond van de wet milieubeheer het werk tijdelijk stillegt en met de initiatiefnemer in gesprek gaan over aanvullende eisen?" De fractie gaf aan dat er nog steeds water vloeit over de grond die industrieklasse is waardoor dat in het oppervlaktewater terecht komt. Ook maakt de CU/SGP zich zorgen over de stabiliteit van de dijk die volgestort is met boorspecie. Het duurt lang voordat het een stevige massa wordt. ,,Wij stellen vast dat de initiatiefnemer telkens de grens opzoekt van wat wel en niet kan. Niemand weet wat de consequenties zijn van de vervuiling want er worden geen watermonsters genomen." Volgens wethouder Alberta Schuurs zijn de sloten nu niet schoon en worden die na 28 mei opnieuw gecontroleerd door Waternet. ,,Er is overleg geweest met de eigenaar van recreatieterrein maar helaas niet hoopvol. De werkzaamheden aan de Kannelaan starten in augustus dus er moet een andere oplossing komen of dat er tijdelijk niet gereden gaat worden." Alle fracties vonden dat er maatregelen genomen moeten worden als er valide argumenten zijn en Yvonne van de Heerik, RVB, begreep niet hoe de gemeente dit heeft kunnen laten liggen. ,,Er moet gewoon een kort geding komen met een boete per dag als ze doorgaan met dingen die niet mogen. De initiatiefnemer heeft duidelijk maling aan alles en daar moet je hard tegen optreden." Volgens de wethouder hebben de juridische mensen nog geen mogelijkheid gezien om de vergunning stop te zetten.

Caroline Ströer