• Aangeleverd

Alzheimer Café Abcoude over de “Dementievriendelijke gemeente”

ABCOUDE Het is geen nieuws dat het aantal mensen met dementie snel groeit. De Ronde Venen wil daarom graag een Dementievriendelijke Gemeente worden. Een aantal maatschappelijke groepen heeft daarvoor in 2017 met de gemeente een intentieverklaring getekend. Nu wordt het langzamerhand concreter.

Ria de Korte vertelde boeiend en met passie over de aanleiding en de uitwerking van dit initiatief. Als docente verpleegkunde heeft zij zelf ervaring met de problematiek en is daarom extra gemotiveerd om het bewustzijn rondom dit onderwerp te vergroten en het taboe te doorbreken.

In het gesprek na het interview kwamen vragen naar voren zoals; Wat kan van de gemeente worden verwacht? Wat kunnen we zelf doen? Welke rol spelen de verschillende instanties en organisaties?

Er is al veel gedaan, zo is een flink deel van de gemeenteambtenaren intussen opgeleid om beter om te gaan met mensen met dementie. Toch is er nog veel werk aan de winkel om het initiatief breed bekend te maken bij de inwoners en bedrijven.

Het plan is dan ook om de inwoners van De Ronde Venen binnenkort meer te betrekken bij het streven om van De Ronde Venen een gemeente te maken waar mensen goed kunnen omgaan met mensen met dementie, een snel groeiende groep.

De stichting Alzheimer Nederland en Alzheimer Café Abcoude en Vinkeveen staan hier uiteraard vierkant achter.

Meer informatie over de Dementie Vriendelijke Gemeente vindt u op: www.samendementievriendelijk.nl