Alzheimer Café Abcoude 'Veilig thuis blijven wonen met dementie'

ABCOUDE Op woensdag 23 mei worden in het Alzheimer Café Abcoude de mogelijkheden, de voordelen en bedenkingen besproken bij de hulpmiddelen die het mogelijk maken langer thuis te blijven wonen met dementie. Locatie: Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22 in Abcoude. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Het is geen nieuws dat het aantal mensen met dementie snel groeit. Tegelijkertijd is het een maatschappelijke trend dat mensen langer in de vertrouwde omgeving van het eigen huis blijven wonen.

Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot een steeds uitgebreider aanbod van hulpmiddelen die dit op een veilige manier mogelijk maken. Vooral de technische ontwikkelingen staan wat dat betreft niet stil. Van de deurbel die een foto maakt van degenen die aan de deur is tot sensoren die informatie doorsturen als dat nodig is.

Gastspreker Remy Zonneveld van Sensara zal informatie geven en ook zal de gespreksleider met hem de dialoog aangaan.

Alzheimer Café Abcoude is een laagdrempelige ontmoetingsplaats om mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden informatie te geven die verband houdt met dementie, de gevolgen en de kansen. Er staat elke 2 maanden een ander thema centraal. De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tympaan- de Baat Steunpunt Mantelzorg (0297) 230 280 of per e-mail mantelzorg@stdb.nl. Mocht u gebruik willen maken van de vervoersservice Automaatje, neemt u dan contact op met Servicepunt De Ronde Venen, telefoon (0297) 587 600.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hun hulpverleners en belangstellenden uit de gemeente de Ronde Venen.