• De Maricken met op de achtergrond de wijk Westerheul in Vinkeveen

    Caroline Ströer

Angst voor knutten en wateroverlast in Maricken

DE RONDE VENEN Bij de inloopavond over de ontwikkelingen met betrekking tot Maricken was het druk. De plannen zijn naar aanleiding van voorgaande inloopavonden enigszins aangepast. De afstand tussen de rietlanden en de sportvelden is groter geworden en er wordt onderhandeld met de pachter om een wandelpad te realiseren over de ringdijk.

De grootste zorgen werden geuit over muggen en knutten en angst voor wateroverlast door de verhoging van het peil. In totaal gaat het om twee deelgebieden van elk 150 ha waarvan deelgebied één nu ingericht gaat worden. Deelgebied één ligt pal tegen Zuiderwaard, Westerheul en Vinkeveld en het bedrijventerreintje Voorbancken.

RECREATIE De gemeente heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de recreatieve inrichting. Het gaat dan om bruggetjes, bankjes, uitzichtpunten, speelvoorzieningen, een natuurspeelplaats en wandelpaden met de nadruk op wandelpaden waarbij op de graswandelpaden de hond los mag lopen. Op de halfverharde wandelpaden moet de hond aangelijnd worden. De natuurspeelplaats komt achter het Veenlandencollege en is afgegrensd met zand en schommels.

WATERPEIL Volgens Frank van Pruissen van de provincie Utrecht worden de wandelpaden deels als beheerpaden gebruikt om niet dubbele wandelpaden te creëren en er komen geen fietspaden. "Rond de moerasblokken worden dijkjes aangelegd om water te kunnen vasthouden. De bedoeling is dat het waterpeil in de winter in de moerasblokken iets verhoogd wordt om onkruid tegen te gaan en rietontwikkeling te stimuleren. In de zomer blijft het peil hetzelfde maar op zich verandert er niets aan het watersysteem omdat het waterpeil tussen het moerasgebied en de woonwijken hetzelfde blijft.

PILOT Achter de begraafplaats komt een pilot met lisdodden om te kijken of gras vervangen kan worden door lisdodden bij natte grond bij agrariërs. De bedoeling is dat lisdodden ook ingezet kunnen worden als verdienmodel om isolatiemateriaal te vervaardigen en als veevoeder. Het is een pilot van vijf jaar. Daarna gaat de begroeiing langzaam over in rietland."

OVERLAST Toch werden zorgen geuit over muggen en knutten en was men bang voor wateroverlast in de kelders. Maar Van Pruissen zegt dat er wordt gezorgd voor goede waterkwaliteit zodat er vissen kunnen zwemmen die de larven van de muggen eten. Bovendien komt er een open gebied tussen de moerasblokken en de bewoning.

Qua wateroverlast is door TNO na onderzoek aangegeven dat in de wijken Westerheul, Zuiderwaard en Vinkeveld geen sprake zou zijn van verhoging van het waterpeil en dat er iets verhoging is bij Voorbancken en de woningen tegen moerasgebied aan, maar daar is de provincie over in gesprek.

In de woonwijken en rondom de moerasblokken zijn twintig monitoringsputten aangebracht om het waterpeil voortdurend te controleren.

Caroline Ströer