• Google Maps

Behouden grondstoffen doel van afvalbeleid

DE RONDE VENEN In het kader van een energieneutrale gemeente staat het Afvalbeleid ook hoog op de agenda. Verschillende opties zijn al besproken van minder vaak ophalen tot hogere tarieven. Bij de informatieavond op 16 januari werden presentaties gegeven en konden raadsleden suggesties doen.

Caroline Ströer

Op dit moment is er sprake van 63% gescheiden inzameling afval. In 2022 moet dat 75% zijn. Nu wordt één keer per maand papier opgehaald en de rest van het afval één keer in de twee weken. Er is een aantal mogelijkheden om te komen tot een hoger percentage van gescheiden afvalinzameling. Dat kan zijn: minder vaak inzamelen, toegangspasjes voor het afvalbrengstation, tariefdifferentiatie, een PMD-verpakkingencontainer en gescheiden afval inzamelen bij hoogbouw. Bij alle opties zijn zowel voor- als nadelen maar bij de meeste opties is er sprake van een grote impact op inwoners. Het college komt met vier opties: 1. communicatie naar inwoners verbeteren 2. afvalscheiding bij hoogbouw 3. geen tariefdifferentiatie en 4. toegangspasjes bij het afvalbrengstation.

Uit een onderzoek gehouden in 2017 blijkt dat de gemeente De Ronde Venen 180 kg restafval produceert per inwoner wat vrij hoog is vergeleken met de andere 25 gemeenten in de provincie Utrecht. Frans van Dijk, directeur van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU), gaf in zijn presentatie aan dat er nu samenwerking is met twee andere organisaties namelijk Circulus-Berkel en de ROVA. Nieuwe naam: CirkelWaarde. ,,Wij willen ons richten op textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en keukenafval voornamelijk bij hoogbouw", aldus van Dijk.

Uit onderzoek is gebleken dat nascheiding niet het gewenste effect heeft. Het gaat om bronscheiding. Het doel van de afvalscheiding is om de grondstoffen te behouden die nu vaak ongebruikt verdwijnen. Volgens raadsleden leidt minder frequent inzamelen tot dumpen in parken. Het CDA denkt dat kleinere containers een oplossing is. Andere partijen stellen inzet van een PMD-container voor.