• Eigen foto

CDA bezorgd over vakantievervanging huishoudelijke hulp

DE RONDE VENEN Het CDA krijgt signalen van inwoners dat vakantievervanging van de huishoudelijke hulp niet altijd goed is geregeld. Soms komt er een duidelijke brief van de thuiszorgorganisatie met naam van de vervangster en tijdstip van komst. Maar soms is er geen informatie en komt er niemand opdagen. Het CDA vindt het ernstig als kwetsbare mensen verstoken blijven van de noodzakelijke hulp.
Er zijn bijvoorbeeld cliënten die enkele dagen in de week naar de dagopvang gaan vanwege lichte dementie en één dag niet, maar dan komt de huishoudelijke hulp die naast het schoonmaken ook in de gaten houdt of het goed gaat. De cliënt en familie rekenen er dan op dat de huishoudelijke hulp daadwerkelijk komt. Als er dan niemand komt, kan er een risicovolle situatie ontstaan. Dat mag en kan niet, vindt Ria de Korte, gemeenteraadslid en woordvoerder zorg van het CDA.
Daarom heeft zij namens het CDA vragen gesteld over hoe de vakantievervanging van de huishoudelijk hulp is geregeld. Welke afspraken zijn gemaakt met de thuiszorgorganisatie en hoe wordt gecontroleerd of dit wordt nageleefd in vakantietijd? Ook is de thuiszorgorganisatie in vakantietijd moeilijk te bereiken. Tenslotte weten cliënten niet hoe zij de gemeente over deze vragen kunnen bereiken.
Het CDA hoopt dat de vakantievervanging van de huishoudelijke hulp spoedig verbeterd wordt. Wel moet gezegd worden dat veel cliënten erg tevreden zijn over de vaste krachten die huishoudelijke hulp bieden, blijkt uit het onlangs cliëntervaringsonderzoek van de gemeente.

Voor informatie is Ria de Korte bereikbaar op 06-30341227 of via e-mail: riadekorte@solcon.nl