Coalitieakkoord aangenomen

DE RONDE VENEN Bij de raadsvergadering op 26 april was één van de punten het coalitieakkoord.

Na bespreking bleken drie oppositiepartijen het niet eens met een tweede punt namelijk het gevraagde budget voor incidentele posten à 370.000 euro en stemden tegen. De vierde oppositiepartij CU/SGP ging wel mee met het coalitieakkoord ondanks een aantal bedenkingen.

Caroline Ströer

Volgens zowel Jan Rouwenhorst, CDA, als Bart Richter, fractievoorzitter van de VVD, gaat het bij dit coalitieakkoord om samenwerken en samen besturen en is het zeker geen dichtgetimmerd stuk en is er dus ruimte voor invulling. Wel zijn er volgens Richter een aantal punten die een stevige richting hebben namelijk kwalitatief groen en onderhoud, duurzaamheid, toekomst N201, extra parkeerplaatsen, veiligheid en strikte regels voor de OZB. Meindert Brunia, D66, stelde dat de verwachtingen hoog gespannen zijn en dat het bij het coalitieakkoord om praktische vernieuwingen gaat zoals duurzaamheid, het fietsverkeer en techniekonderwijs. Yvette Janmaat van de Seniorenpartij stelde dat de speerpunten voor hun fractie zijn : een Huisartsenpost in De Ronde Venen, integraal ouderenbeleid, aanpak eenzaamheid ouderen, werkloosheid onder 50 plussers, veilige fiets- en wandelpaden Openbaar Vervoer en betaalbare woningen.

René Bultena, RVB, vroeg zich af waar nu het verschil ligt met het vorige coalitieakkoord of is het maar een loze kreet. Ook wilde deze fractie een onderbouwing voor het gevraagde budget van 370.000. 'Hoe wordt innovatie ingevuld of gaat het hier om oude wijn in een nieuwe zak. Het Openbaar vervoer is een onoplosbaar probleem en straks krijgt de hele raad de schuld', aldus Bultena. Ook Pieter Kroon, PvdA/GL, vond dat er veel wensen en vergezichten in het akkoord staan maar weinig concrete invulling. 'Qua huisartsenpost zou het beter zijn dat een apotheek 's nachts en in het weekend open is zodat mensen niet naar Utrecht moeten voor medicijnen'. Wim Stam, CU/SGP, vond dat jeugd- en gezinsbeleid een speerpunt moeten worden. Het akkoord overtuigt ons niet dat het college innovatief aan de slag gaat met de koppeling Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Qua wethouders vraagt de fractie zich af hoe het kan dat twee jaar geleden het niet meer dan drie wethouders mochten zijn en nu opeens vier. 'Waarom geen deeltijdwethouders'. Joris Kneppers, Lijst 8 Kernen stelde dat het niet hun document is dus wilde het als kennisgeving aannemen.

Volgens Jan Rouwenhorst, CDA, gaat het bij het budget van 370.000 om incidentele posten voor 2018 . Maar de PvdA/GL vond dat discussie nodig is en wat het bezwaar is om het bij de kadernota te bespreken. Volgens Rouwenhorst werkt het lastig met deeltijd wethouders.De PvdA/GL, RVB en Lijst 8 Kernen waren wel akkoord met het Coalitieakkoord maar dus niet met het gevraagde budget van 370.000 euro en stemden tegen.