• Landbouwverkeer mag hier dus definitief niet meer overheen.

    Google Maps

College betreurt besluit Raad van State over Prinses Irenebrug

DE RONDE VENEN Het college van de gemeente De Ronde Venen is teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State (RvS) over de Prinses Irenebrug. RvS heeft de gemeente Uithoorn in het gelijk gesteld, wat betekent dat landbouwvoertuigen definitief niet meer over de Prinses Irenebrug mogen.

De Raad van State heeft 24 juli een definitief besluit genomen over het op 3 maart 2016 door de gemeente Uithoorn genomen verkeersbesluit voor het realiseren van een tijdelijke nieuwe inrichting van het dorpscentrum van Uithoorn. Het betreft het gebied bij de Koningin Maximalaan, tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk, in Uithoorn.

BEVOEGDHEID De uitspraak van de RvS betekent dat Uithoorn de bevoegdheid heeft om landbouwverkeer te weren uit het dorpscentrum van Uithoorn. Agrariërs moeten gebruik (gaan) maken van de route via Vrouwenakker en De Hoef. 

"Als college van B & W zijn we zwaar teleurgesteld over deze uitspraak", meldt wethouder Rein Kroon. "Dit is niet in het belang van onze agrarische ondernemers. Het verkeersbesluit betekent namelijk een verbod op landbouwverkeer tussen Uithoorn en De Ronde Venen.”

BELANGRIJK ONDERDEEL Het verbeteren van de bereikbaarheid van én naar de gemeente is een belangrijk onderdeel in het coalitieakkoord. Het college van De Ronde Venen betreurt dat alle inzet in de afgelopen jaren om Amstelhoek en De Hoef goed bereikbaar te houden via de Prinses Irenebrug niet tot een positief resultaat heeft geleid voor het landbouwverkeer. De uitspraak heeft overigens geen gevolgen voor het auto- en fietsverkeer.

Het college blijft zich inzetten voor een goede bereikbaarheid van De Ronde Venen via de Prinses Irenebrug en zet het overleg hierover met Uithoorn voort. Het overleg richt zich nu op de door Uithoorn in februari 2019 gepresenteerde nieuwe plannen voor het dorpscentrum van Uithoorn.