• ANP Foto

Divendal: '112 mag vaker gebeld worden'

DE RONDE VENEN Een ontwerp voor een Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is aan de raad voorgelegd om vast te stellen. Speerpunten zijn sociale veiligheid en criminaliteitsveiligheid. Naast het structurele budget van 36.000 voor 2019 wordt ook een budget gevraagd van 9.000 euro voor inhuur van expertise voor een bepaalde termijn.

Caroline Ströer

Bart Richter, VVD, constateerde dat inbraken, autodiefstallen en dergelijke minder zichtbaar zijn dan huiselijk geweld waarvan de cijfers oplopen. ,,Ondermijning is te lang onderbelicht en ook verkeersveiligheid en brandveiligheid en de energietransitie waarbij niet duidelijk is welke acties noodzakelijk zijn. Een zorg van ons is dat veiligheid niet alleen een taak is van portefeuillehouder en ambtenaren alleen maar ook van andere diensten en vraagt om een strakke regie, alertheid en betrokkenheid waarbij vrijwilligers belangrijk blijven. We moeten in kunnen spelen op actualiteit. Of de budgetten voldoende zijn zal blijken in de komende jaren."

Ook Eelco Doorn, D66 was van mening dat veiligheid oneindig is en dat de gemeente bij de les moet blijven. ,,Wel hebben wij nog een kritische vraag, waarom er meer budget gevraagd wordt terwijl er sprake is van dalende criminaliteit en wij vinden het een weinig concreet plan waarbij ook geen relatie is met het Sociaal Domein. Door het Sociaal Domein erbij te betrekken kun je zaken die niet goed lopen vroeg opsporen", aldus Doorn. Ernst Schreurs, PvdA/GL, vond eveneens dat in het stuk feitelijke onderbouwing ontbreekt en RVB vroeg zich af of het industrieterrein en de recreatieoorden inderdaad oorden van ondermijning zijn.

Burgemeester Divendal gaf aan dat er qua recreatieoorden geen sprake is van problematiek zoals in andere delen van het land. Wel is het zo dat mensen op Buitenborgh makkelijker activiteiten kunnen ontplooien die niet altijd zichtbaar zijn. ,,We blijven alert op jongeren en anderen die in contact komen met criminelen en 112 mag vaker gebeld worden waarbij dan wel door de meldkamer een afweging wordt gemaakt", aldus Divendal.