Erfgoed in de schijnwerpers

DE RONDE VENEN De gemeente staat vol met getuigen van bijzondere geschiedenis. Dit wordt het Utrechts erfgoed genoemd. Ook De Ronde Venen heeft veel erfgoed binnen haar gemeentegrenzen.

Soms zijn deze overblijfselen goed te zien en bekend, zoals forten, dijken en gemaal De Ruiter. Ander erfgoed, zoals de cellen in de kerk van Abcoude en prachtige plafonds in de buitenplaatsen, zijn minder bekend. De provincie Utrecht roept nu iedereen op om het erfgoed beter in de schijnwerpers te zetten.Gevraagd wordt om ideeën in te zenden die het erfgoed in de provincie Utrecht in het zonnetje zetten en verfrissend / beeldend zijn. De uitwerking is vormvrij. Het idee mag gerelateerd zijn aan zowel materieel als immaterieel erfgoed. Denk naast gebouwen en landschappen dus ook aan verhalen, tradities, schilderijen, bomen, rituelen, muziek en archeologie. De inzenders maken kans op de hoofdprijs van € 2.500,- en de Utrecht Wereldberoemd-fiets.

Meer informatie vindt u op www.utrechtwereldberoemd.nl. Op deze site staat ook een filmpje van burgemeester Maarten Divendal bij Fort Nigtevecht, waarin hij een inkijkje geeft in deze erfgoedparel in De Ronde Venen.

Meedoen

Iedereen kan meedoen! Ideeën inzenden kan van 12 mei t/m 15 juli 2018 via de website: www.utrechtwereldberoemd.nl.

Bijlage: foto van gemaal De Ruiter, rijksmonument aan de Demmeriksekade in Vinkeveen.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Erna Wiering T 0297 29 16 04 E e.wiering@derondevenen.nl

Meedoen

Iedereen kan meedoen! Ideeën inzenden kan van 12 mei t/m 15 juli 2018 via de website: www.utrechtwereldberoemd.nl.