Even kennismaken met Anneke Wenker: Coördinator Sterke Samenleving

DE RONDE VENEN Anneke Wenker werkt sinds 1 september als coördinator Sterke Samenleving. Deze functie is de verbindende factor tussen de organisaties die voor de gemeente al veel diensten bieden en moet signaleren waar kansen liggen voor het ontwikkelen van nieuwe diensten of activiteiten. Tijd voor een kennismakingsgesprek met Anneke Wenker over haar nieuwe baan.

Rosanne Kok

Wenker komt uit Alphen aan de Rijn en heeft een achtergrond in het maatschappelijk werk, waaronder in een Blijf van mijn Lijf-huis voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Met het vertrek van Marianne Langkamp van het Centrum voor Jeugd en Gezin naar gemeente De Ronde Venen, werd gezocht naar vervanging. 'De functie is wel iets aangepast', legt Wenker uit. 'Waar zij coördinator was voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, ben ik nu coördinator Sterke Samenleving. Dat houdt in dat ook de verbindende rol heb tussen de vijf partijen die intensief samenwerken: Tympaan-De Baat, het Servicepunt, de Bibliotheek, Kwadraad en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik onderhoud ook de contacten met scholen en inventariseer zoveel mogelijk de signalen, waarmee ik aan de slag kan om het aanbod te completeren.'

Wenker noemt gemeente De Ronde Venen een 'bruisende samenleving'. 'Er zijn zoveel initiatieven hier en inwoners krijgen zoveel kansen om mee te praten en mee te denken over bepaalde onderwerpen. Noem bijvoorbeeld het Huis van Alles in Wilnis, waarbij we juist de bewoners willen horen over hun ideëen. Of de verschillende Ideëenwerkplaatsen die al hebben plaatsgevonden. Daarbij nodigen we ook juist de inwoners uit om mee te denken over maatschappelijke zaken.'

Trainingen voor kinderen in een echtscheidingssituatie

Een heel belangrijke taak voor Wenker is het inventariseren van de behoeften en daarop inspelen. Zo organiseert zij de training KIES, voor kinderen van gescheiden ouders, omdat zij ziet dat daar veel behoefte aan is. 'Wij zien dat veel kinderen de dupe zijn als ouders in een echtscheidingssituatie terechtkomen. Kinderen begrijpen niet waarom hun ouders scheiden, denken dat het hun schuld is, of proberen hun ouders weer gelukkig te maken. In spel- en praatgroep KIES vinden kinderen herkenning bij elkaar en kunnen zij ervaringen delen. Onderwerpen die besproken worden zijn familie, emoties, concentratie, veranderingen, omgangsregelingen en nieuwe partners. De training is bedoeld voor kinderen van groep 4 tot en met 8 en bestaat uit acht bijeenkomsten die plaatsvinden op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht. De training wordt gesubsideerd door de gemeente. Per kind wordt een eigen bijdrage van vijftig euro gevraagd.' www.cjgderondevenen.nl of a.wenker@kwadraad.nl