Feestelijke herbenoeming burgemeester Maarten Divendal

DE RONDE VENEN Bij de herbenoeming van burgemeester Maarten Divendal op 22 november voor een nieuwe periode van zes jaar gaf Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning voor de provincie Utrecht aan dat er steeds vaker bij herbenoemingen sprake is van een feestelijke omlijsting wat vroeger niet het geval was.

Van Beek haalde de zin uit het Koningslied aan 'De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier' om aan te geven dat dit de officiële dag was voor een nieuwe ambtsperiode van burgemeester Divendal. Van Beek gaf aan dat burgemeester Divendal eigenlijk zonder veel publiciteit deze gebeurtenis wilde afdoen maar volgens van Beek is een moment van reflectie over wat je eigenlijk doet, belangrijk. 'Het leven is al als een gazelle in galop' was de dichterlijke uitspraak van van Beek die in het kort de burgemeester typeerde als zijnde een pragmatische probleemoplosser, iemand die duidelijk zegt wat hij bedoelt, los in de omgang is en een liefhebber van het informele 'Je bent altijd in gevecht met je stropdas'. De inwoners zien je als een betrokken burgervader', aldus van Beek die verder nog enkele wapenfeiten aanstipte zoals een groot promotor van burgernet en een boegbeeld als het gaat om de criminaliteitbestrijding. Maar : 'Gaat het je lukken om die open blik te houden. Ik ben ervan overtuigd', constateerde van Beek. In zijn uitgebreide toespraak blikte Maarten Divendal zelf terug op zijn start als burgemeester. 'Het eerste jaar was chaotisch en pas na de herindeling kwamen de problemen qua bestuur en financiën aan de orde. Ik heb altijd minder aandacht gehad voor de details dan voor het proces en de wijze van samenwerken met inwoners', vond burgemeester Divendal. 'We hebben nu zeven magere jaren achter de rug en wij moeten ons flink inspannen om zeven vette jaren te krijgen. Het beroepsonderwijs moet meer aandacht krijgen verder de mobiliteit en de bereikbaarheid. Hoe houden we onze gemeente aantrekkelijk en speciale aandacht voor de steeds groter wordende groep senioren',aldus Divendal. Ook Rudolf van Olden als voorzitter van de raad uitte complimenten als gedreven en verbindend en overhandigde de burgemeester een reproductie van de schilder Willem Rudolfs van een polderlandschap met windmolen.