Fort bij Uithoorn wordt Hotel Fort Amstelhoek

DE RONDE VENEN Er komt meer duidelijkheid in de plannen met betrekking tot het fort bij Uithoorn. Mirjam Schaap, pachter, is al enkele jaren bezig met plannen en op maandag 5 februari gaf zij daar een uitleg over, bijgestaan door Nico Röling van de gemeente die een toelichting gaf over de procedure.

Caroline Stroër

De bedoeling is dat er in totaal 60 hotelkamers komen waarvan tien in de voormalige manschappenverblijven aan weerszijden van de hoofdingang. Er komt een nieuwe troepenloods met eveneens tien kamers en de overige veertig kamers worden gerealiseerd in het glacis, de helling aan de buitenkant van het fort. Er wordt een nieuwe fortwachterswoning gebouwd die verdeeld wordt in twee huizen één voor de fortwachter en het andere huis voor de horecabeheerder. In de Genieloods komen meer ramen en het wordt een restaurant met terras en landwinkel waar streekproducten verkocht worden. Er komt een inundatie speeltuin op de plek waar het kwelwater stroomt. Er is een parkeerterrein van 3000 m2 wat plaats biedt aan maximaal 220 parkeerplaatsen. Er is mogelijkheid voor een klein kampeerterrein in de boomgaard. Het oostelijke terreplein, het vlakke terrein binnen het fort, wordt met glas overkoepeld. Het westelijke terreplein blijft zoals het nu is. Qua festiviteiten blijft in ieder geval het Vogelvrijfestival. Daarnaast denkt Schaap aan een kerstmarkt, yogaweekenden, rondleidingen, excursies en lessen voor schoolkinderen. Burgemeester Maarten Divendal hield een kort voorwoord waarin hij het belang van de forten, zes in de gemeente De Ronde Venen, aangaf en hoe je de forten kunt behouden. Röling stelde dat besloten is om het bestemmingsplan Buitengebied West los te koppelen van het bestemmingsplan voor het fort omdat dit toch wel een complexe zaak is. 'In het huidige bestemmingsplan zijn maar beperkte mogelijkheden namelijk parkeren, organiseren van evenementen en een opleiding- en trainingscentrum. Er zijn verschillende onderzoeken geweest en er komen nog andere onderzoeken zoals naar de flora en fauna in het gebied, archeologische waarde, parkeermogelijkheden en dergelijke. Omdat het hier gaat om een Rijksmonument en omdat het fort deel uitmaakt van het Cultureel Erfgoed is overleg met verschillende instanties zoals brandweer en milieudienst en dergelijke verplicht. De formele procedure start rond april/mei. In het najaar wordt een besluit genomen door de gemeenteraad. Zowel het ontwerp vaststelling bestemmingsplan als het definitieve ontwerp liggen zes weken ter inzage', aldus Röling. Mirjam Schaap gaf aan dat er een haalbaarheidsonderzoek is geweest waar de verschillende instanties zoals provincie, gemeente en Staatsbosbeheer bij betrokken waren. Half 2017 kwam als conclusie dat het een goed plan leek. 'Wat nu voorligt zijn voorlopige plannen', aldus Schaap.