• Voorbeeld van oneigenlijk gebruik van snippergroen in Abcoude.

    Caroline Ströer

Gemeeente onderzoekt snippergroen

ABCOUDE De gemeente wil een overzicht krijgen van de beschikbare stukjes groen, snippergroen. Er is in 2012 een inventarisatie gedaan in Abcoude. Daar is verder niets mee gedaan door te weinig mankracht. Uit die inventarisatie is gebleken dat 7394 m2 met een theoretische verkoopwaarde van ruim een miljoen euro al in particulier gebruik was.

Caroline Ströer

Uit de inventarisatie is ook gebleken dat sinds 2004 geen huur is geïnd over de stukjes groen. De totale verhuurwaarde van de 7394 m2 is bijna 40.000 euro. De bedoeling is nu dat er een nieuwe inventarisatie komt aangezien in de zeven jaar die verstreken zijn bewoners misschien nog meer grond oneigenlijk in gebruik hebben. Daarna volgt een plan van aanpak.

Er wordt een budget gevraagd voor een extra werknemer van 63.000 euro voor een periode van drie jaar met een aanvullend budget van 7.000 euro voor juridische processen aangezien de gemeente rekening houdt met bezwaren van inwoners als zij aangeschreven worden voor betaling die zich dan zullen beroepen op verjaring.

De gemeente wil een pilot starten in Abcoude omdat het daar de meeste snippergrond betreft voor verhuur of verkoop. Er wordt jaarlijks geëvalueerd en naar aanleiding van die evaluatie wordt beslist om de andere dorpen ook aan te pakken als de pilot in Abcoude is afgerond.

D66 wilde weten hoe de procedure is als tussentijds een woning wordt verkocht. 'De termijn van verjaring van de in gebruiksneming is 20 jaar. Wordt die dan opnieuw berekend of start die termijn opnieuw'. De termijn blijft doorlopen. Verder gaf deze partij aan dat veel tuinen uitlopen op een sloot met anderhalve meter gemeentegrond. Dit is noodzakelijk voor het onderhoud. Als een stukje grond 20 jaar in gebruik is met een omheining dan wordt het als eigendom beschouwd.

Zowel bij verhuur als verkoop van de stukjes groen kan de gemeente voorwaarden stellen. Bij een koopovereenkomst moet gebruik binnen de bestemming passen. De kopers zijn ook verantwoordelijk voor beschoeiing en onderhoud. Pieter Kroon, PvdA/GL, vroeg of handhaving noodzakelijk is omdat het om een lange termijn gaat. De CU/SGP wilde weten hoe de grens wordt vastgesteld. Dit staat dus in het kadaster. Inwoners worden aangeschreven door de gemeente over de kwestie.