• Google Maps

Gemeente verkent woonwensen inwoners

DE RONDE VENEN Om te zorgen dat inwoners prettig en fijn wonen onderzoekt de gemeente de woonwensen van haar inwoners. Hiervoor houdt de gemeente een enquête. Hierin staan vragen als: 'wilt u verhuizen en naar wat voor soort woning gaat uw voorkeur uit?' De antwoorden op deze vragen zijn belangrijke input voor de ruimtelijke verkenning (woon)behoeften die de gemeente opstelt.

BENIEUWD NAAR WOONWENSEN De ruimtelijke verkenning brengt in beeld aan welk soort woningen er behoefte is, zoals woningen voor starters en senioren, sociale huurwoningen, middenhuur, zorgwoningen, beschermde woonvormen en maatschappelijke opvang. Rond de zomer is deze verkenning gereed.

Wethouder Rein Kroon (Ruimtelijke Ordening): "Om een goed beeld te krijgen van de woonwensen is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de enquête invullen. De enquêteresultaten gebruiken we om te bouwen voor onze (toekomstige) bewoners. Op die manier zorgen we voor passende woningen en een  prettige woonomgeving voor onze inwoners."

ENQUETE Alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen ontvangen deze week een brief met de vraag om online een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer twaalf minuten en is te vinden op www.enqueteviainternet.nl/derondevenen. Inwoners kunnen de enquête tot en met vrijdag 5 april invullen. Onder de deelnemers verloot de gemeente tien waardebonnen van 50 euro.