• Van links naar rechts: Rita Pouwer, Patricia Antonioli, Marïet van der Veen, Kelly Kesse en Lydia Post

    Caroline Ströer

Groen behouden op Oude Spoordijk

DE RONDE VENEN Al eerder is er actie ondernomen om het tracé van de voormalige Spoordijk te houden zoals het nu is en dat heeft geresulteerd in de toezegging dat het deel tussen de N212 en Oukoop ongemoeid blijft maar nu wil de gemeente op het stuk tussen de N212 en de Rondweg een fietspad realiseren. Omwonenden zijn daar niet blij mee en zijn een petitie gestart.

De bedoeling is dat er naast het bestaande wandelpad een drie meter breed fietspad gaat komen met een half verharde toplaag en gescheiden van het wandelpad door een rand brem van een meter breed en zo hoog dat honden er niet overheen kunnen springen. Verder komt er bijenvriendelijke beplanting om een 'bijensnelweg' te stimuleren. Om het groene uitzicht te behouden worden eveneens diverse bomen aangeplant. Maar ondanks het feit dat de gemeente probeert om het groen zoveel mogelijk te behouden zijn initiatiefnemers, Marïet van der Veen, Lydia Post, Patricia Antonioli, Kelly Kesse en Rita Pouwer, niet blij met de plannen en zijn een petitie gestart.

Dinsdag 11 juni werd deze petitie met 865 handtekeningen overhandigd aan wethouder Alberta Schuurs. Initiatiefnemer Kelly Kesse stelde dat de bestaande fietspaden veilig zouden worden maar dat het niet de bedoeling is dat er nieuwe fietspaden bijkomen. "Dit is het enige wandelpad in Wilnis waar je ongestoord kunt wandelen. Een stukje cultuur gaat zo verloren", aldus de initiatiefnemers die bovendien van mening zijn dat het onrustiger gaat worden voor de dieren die er huizen, "Straks krijg je daar brommers en scooters en een bord houdt hen niet tegen." Ook op de formulieren die belangstellenden konden invullen werd aangegeven dat er geen behoefte is aan een extra fietspad. 'Absoluut onnodig', was een veelgehoorde uitspraak. Maar volgens wethouder Alberta Schuurs is er goed over nagedacht en is een extra fietsverbinding voor de ontsluiting van de Maricken noodzakelijk. "Het wordt half verhard dus het houdt groepen wielrenners tegen en ook scooters en bromfietsers zullen dat fietspad niet nemen. Die gaan voor de kortste weg." In september wordt het voorstel aan de raad voorgelegd die uiteindelijk zal gaan beslissen.

Caroline Ströer