• Gert van Kreuningen en Johan de Heul bij de Heul

    Caroline Ströer

Groen licht doorvaart de Heul

VINKEVEEN Het probleem rond de doorvaart bij De Heul in Vinkeveen speelt eigenlijk al vanaf 2002 toen Johan de Heul een stuk land kocht waar hij kassen op wilde zetten maar wat van de toenmalige wethouder Rosendaal niet mocht omdat daar een doorvaart gerealiseerd zou worden. Tot op heden wacht Johan de Heul nog steeds op toestemming.

,,In 1999 kocht ik dus een stuk tuinland van mijn vriend Hein van Es van bijna drie hectare. Een stuk was door de familie Marsem gehuurd en het andere stuk werd gepacht door de familie Hendriks. Dat heb ik toen overgenomen. Er stonden oude kassen op het bewuste stuk grond en ik wilde een nieuw kassenbedrijf daar opzetten voor mijn zoon maar op onverklaarbare wijze was de rode contour omgelegd voor de familie Hendriks maar niet voor mijn deel. Wethouder Bram Rosendaal meldde mij toen dat het niet mogelijk was om kassen te zetten omdat door het stuk land de doorvaart bij de Heul zou komen te lopen. Achter de rode contour zou een loods gebouwd worden voor zowel de reddingsbrigade als de kanovereniging en verder zouden er recreatiewoningen komen.

PROVINCIE Ik ben toen naar de provincie gegaan en heb met gedeputeerde Krol gepraat over de zaak. De provincie zag de zaak wel zitten en zegde 1,4 miljoen euro toe. Daarna kwam wethouder Jacques Dekker die wel geprobeerd heeft om een doorvaart te realiseren met een stukje grond van de Rijk, van mij en van de Vijver naar de Geuzesloot met de toezegging dat ik twee bungalows op het overgebleven stuk land mocht bouwen. Helaas stemde een meerderheid van de raad tegen. In 2012 kwam wethouder David Moolenburgh die beloofde de rode contour om te leggen en altijd medewerking te verlenen aan een doorvaart en aan de aanleg van een fiets/wandelpad langs de Geuzesloot mits ik daar ook medewerking aan zou verlenen. Ik heb toen de boerderij van Van Zijl gekocht bij het gemaal aan de Demmerikse Kade om een verbinding tot stand te brengen. Er kwam een zienswijze in 2011 en mijn stuk stond niet in de rode contour. Wethouder Moolenburgh beloofde er wat aan te doen en ik heb verschillende keren gebeld zonder resultaat."

VOORDELEN Gert van Kreuningen van Stichting Vinkeveense Veer stelt dat een doorvaart absoluut voordelen biedt omdat iedereen nu lang met zijn bootje moet wachten. ,,Het betekent een ontsluiting van de Vinkeveense plassen. Er is geld gereserveerd en er is een haalbaarheidsonderzoek geweest. Volgens Maeike Pebesma van de provincie was alles in kannen en kruiken. Er ligt ook een rapport ondertekend door Pebesma en oud-burgemeester Boogaard. De gemeente moet de opdracht geven." Wethouder Rein Kroon geeft aan dat gedeputeerde Mirjam Maasdam nu een bestuurlijke toezegging heeft gedaan dat van de 2,7 miljoen euro uit de positieve grondexploitatie van Maricken een gedeelte mag worden besteed aan het realiseren van de doorvaart van de Heul. ,,In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen aangegeven dat zij van mening zijn dat die doorvaart er moet komen", aldus de wethouder.

Caroline Ströer