• Pixabay

Groep 7 leert door kinderraad meer over democratie en politiek

DE RONDE VENEN De Ronde Venen krijgt een kinderraad. De kinderraad bestaat uit een lesprogramma voor kinderen van groep 7 over democratie en politiek. Onderdeel van de lessen is dat de kinderen zelf een voorstel maken en verdedigen in de kinderraad. Hierin zit een afvaardiging van scholen uit de gemeente. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het voorstel dat de meeste stemmen krijgt.

Alle groepen 7 uit De Ronde Venen kunnen deelnemen aan de kinderraad. Voor de leerkrachten is er een kant-en-klaar lespakket beschikbaar. Dat is speciaal samengesteld voor De Ronde Venen. Met onder andere gastlessen van raadsleden en wethouders en het inrichten van een stembureau. Daarnaast maken zij in de klas een voorstel dat voor veel kinderen geschikt en beschikbaar is. Tijdens de lessen oefenen ze in presenteren van hun voorstel en debatteren. Voor de uitvoering van het voorstel heeft de gemeenteraad 5.000 euro beschikbaar gesteld.

MEEDOEN IN SAMENLEVING Wethouder Kiki Hagen (Jeugd): "In het lesprogramma maken de kinderen kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Ze leren vaardigheden en houding die ze nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Dat vinden we als gemeente belangrijk. Het is een manier om kinderen actief bij de lokale democratie te betrekken.''

MEESTE STEMMEN De deelnemende groepen 7 bereiden tijdens de lessen een voorstel voor dat wordt besproken in de kinderraad. Scholen die meedoen vaardigen deelnemers af aan de kinderraad. Tijdens de dag van de kinderraad vergaderen de delegaties over de voorstellen. Het voorstel met de meeste stemmen wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Wethouder Hagen hoopt van harte dat zoveel mogelijk basisscholen zich aanmelden voor het lespakket.
Begin september overhandigt ze de docentenhandleiding en het werkboek voor de leerlingen aan een aantal scholen. Scholen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Ilona Verheul, i.verheul@derondevenen.nl.