• De inmiddels bijna beruchte bocht bij Hofland die volgens de plannen waarschijnlijk wordt gestrekt

    Caroline Ströer

Het blijft tobben met de N201

DE RONDE VENEN Al in november 2018 kwam de provincie met vier varianten met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de N201. Nu zijn er informatieavonden georganiseerd door de provincie waarbij inwoners geïnformeerd worden en zelf ook met eigen inbreng kunnen komen.

Op maandag 8 juli was de inloopavond over het traject Mijdrecht. "Niets ligt nog vast", verzekerde de provincie. De belangrijkste uitgangspunten bij het onderzoek zijn de doorstroming en de leefbaarheid geweest. Toch liggen er al enkele waarschijnlijkheden zoals het strekken van de bocht bij Hofland. Qua opritten zouden de bestaande op- en afrit bij de Shell en bij de Veenweg kunnen blijven bestaan of de op- en afrit bij de Shell zou kunnen verdwijnen.

De beslissing heeft ook te maken met de Shell, de firma Fronik en de agrariër Hettinga want als de aansluiting daar gaat verdwijnen moet er een andere oplossing worden gevonden. Een andere oplossing zou zijn een parallelweg naast de busbaan. Een gedachte is om het stoplicht naar rechts richting Industriegebied op het kruispunt vanaf richting Uithoorn te laten vervallen. Een vraag van de bewoners van Hofland is om Hofland uitsluitend voor bestemmingsverkeer toegankelijk te maken.

Gekeken is ook naar een fietstunnel bij het kruispunt met de N212. Het stoplicht voor het verkeer naar rechts kan dan komen te vervallen. Bij de informatieavond over Vinkeveen op donderdag 11 juli was het meest opzienbarende een ingetekende ondertunneling van Vinkeveen. Blijkbaar is, ondanks dat destijds gebleken is dat een ondertunneling financieel niet haalbaar is, dit element toch weer uit de la gehaald. De bedoeling is dat er een soort bak komt vanaf de duiker die dan na de verlengde opritten overgaat in een overkapte tunnel.

Volgens Chris de Jong is de bedoeling van de provincie om meer een dorp te creëren. Ook bij Loenersloot ligt het idee van een tunnel omdat daar het verkeer vast loopt wat weer consequenties heeft voor het verkeer naar De Ronde Venen. "De aansluiting op de A2 moet verbeteren", zegt de Jong. "Alles hangt met elkaar samen." In 2020 worden de resultaten van het onderzoek aan Provinciale Staten voorgelegd en dan zou in 2021 een uitvoeringsbesluit kunnen komen.

Caroline Ströer