• Google Maps

Ideeën voor De Ronde Venen

DE RONDE VENEN Tympaan De Baat organiseert op dinsdag 20 november een 'Ideeën Werkplaats pitch' voor mensen die met ideeën rondlopen voor De Ronde Venen. Wie een vernieuwend idee, initiatief of plan heeft op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, gezondheid, wonen, werken of samenleven kan dit kenbaar maken via een korte presentatie ofwel 'pitch'.

Alle creatieve en inspirerende ideeën zijn welkom. Wie niet direct een goed idee paraat heeft, maar wel wel horen wat ideeën van anderen zijn, is ook van harte welkom. De Ideeën Werkplaats is een initiatief in De Ronde Venen waarbij inwoners, ondernemers en professionals ideeën kunnen inbrengen rondom het verhogen van de kwaliteit van leven in De Ronde Venen. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt. Kijk op www.ideederondevenen.nl.