• Het actieteam.

    Caroline Stroër

Ideeënwerkplaats actief

Meer aandacht voor kinderen met beperking

DE RONDE VENEN Eind september 2016 heeft de gemeente een avond georganiseerd waarbij inwoners met ideeën konden komen over diverse onderwerpen zoals Gezond leven, Voor jezelf zorgen, Naar anderen omkijken, Opvoeden met vertrouwen, meedoen in de samenleving en Veilig leven. Uit de 17 pitches kwam Charlotte Meijnen als winnaar naar voren. Haar idee was om een moedercontactgroep op te richten voor moeders met autistische kinderen.

Caroline Ströer

In de tussentijd zijn al verschillende ideeënwerkplaatsen geweest met diverse thema's. De laatste was op 14 november waarbij de mogelijkheden voor een Huis van Alles besproken werden.

ACHTERLIGGENDE GEDACHTE De achterliggende gedachte was: Als er een Huis van Alles zou komen waar zou dat aan moeten voldoen. De rode draad die uiteindelijk naar voren kwam was: 'Ontmoeten en Verbinden'. Dit keer was de ideeënwerkplaats op 17 april en het thema wat behandeld werd was: 'Hoe kunnen kinderen met een beperking meedoen in de samenleving en dat in de breedste zin van het woord. Dus zowel kinderen met een lichamelijke beperking als kinderen met een visuele beperking.

ORGANISATIES UITGENODIGD Er waren verschillende organisaties uitgenodigd zoals sportverenigingen, vertegenwoordigers van de bibliotheek, Centrum jeugd en Gezin, Kwadraad, Zideris, de gemeente, aangepast sportconsulent Miranda Kooijman die de mogelijkheid wil onderzoeken voor tafeltennis voor mensen met een rolstoel, Charlotte Meijnen die het thema aangebracht had, collectief Amstelhoek en Mijdrecht en team sportservice en het Servicepunt.

Anneke Wenker van Kwadraad presenteerde de avond. Eerst werden een aantal stellingen geponeerd zoals: Is het belangrijk om kinderen met een beperking samen te brengen met kinderen zonder beperking en moet de gemeente meer faciliteren en zijn ouders met een kind met beperking zelf verantwoordelijk voor organiseren van activiteiten. Daarna werden er groepjes gevormd. Als resultaat kwam naar voren dat ten eerste meer bekendheid gegeven moet worden. Hoe bereik je de betreffende inwoners.

De Sociale Kaart en mogelijkheden moeten via goede PR bekend worden. Bestaande initiatieven, professionals en inwoners moeten elkaar vinden, er moet verbinding komen. Verder moet per kern gekeken worden hoeveel belangstelling er is en om hoeveel mensen het gaat.

GOEDE BEGELEIDING Ook zou een goede begeleiding moeten komen voor de deelnemende kinderen aan eventuele activiteiten maar ook ontlasting voor de gezinnen. Uiteindelijk werd een groepje gevormd met Charlotte Meijnen van Mama Vita, Elzemieke van Empel van Team sportservice, aangepast sportconsulent Miranda Kooijman en het Bewonerscollectief om met deze uitkomsten aan de slag te gaan.

Als eerste stap gaat dit actieteam het bestaande aanbod van verenigingen en maatschappelijke (vrijwillige)organisaties onderzoeken en dat bundelen en daarnaast bekendheid te geven via het Bewonerscollectief en wordt gekeken wie zich nog meer zou kunnen aansluiten bij het Actieteam.

VRIJETIJDSACTIVITEITEN Men is van mening dat naast sportactiviteiten voor kinderen met een beperking er ook een ander soort vrijetijdsactiviteiten moeten komen in de Ronde Venen zodat kinderen in de gemeente kunnen blijven. Mensen die zich willen aansluiten of zelf een idee hebben kunnen contact opnemen met drv@inwonerscollectief.nl