Initiatiefnemers willen haast maken met zwembad Abcoude

DE RONDE VENEN Bij de commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken & Financiën op 8 februari gaf Ad Geerlings mede initiatiefnemer van het nieuw te ontwikkelen sportgebouw in Abcoude aan verbaasd te zijn dat het college nog geen besluit heeft genomen en dat uitstel geld kost.

Maar Rein Kroon, CDA, en René Bultena, RVB, stelden dat er offertes zouden komen, of er wel aan de gemeentegarantie kan worden voldoen en of er zomaar 100.000 euro beschikbaar kan worden gesteld als voorschot op de uitvoeringskosten.

Caroline Stroër

HELDER BESLUIT 'In september 2017 is de raad met een helder besluit gekomen dat er een sportgebouw moest komen. Er is toen overeengekomen dat er een investeringsbudget van 3.6 miljoen zou komen en een gemeenteborg voor een lening van 4.4. miljoen. Om aan te tonen dat wij onze bijdrage willen leveren zetten wij de Kees Bonzaal voor 500.000 euro in. Door dit uitstel is onze hypotheekrente 130.000 euro meer geworden', aldus Geerlings.

INFORMATIEBIJEENKOMST In een brief van de hockeyvereniging Abcoude wordt gesteld dat de locatie te klein is 45 x 25 meter, is de hockeyvereniging niet geïnformeerd over de plannen en zou de capaciteit van de zaal onvoldoende zijn. Volgens Geerlings zijn zowel de locatie als de zaalruimte voldoende en komt op 7 maart een informatiebijeenkomst.

INITIATIEFVOORSTEL De VVD meldde met een initiatiefvoorstel te willen komen om tot een oplossing te komen. Rein Kroon, CDA, stelde dat de tonnen om de oren vliegen en zouden de budgetten van 3.6 en 4.4 miljoen euro onder voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Ook René Bultena, RVB, vond dat er onvoldoende basis is om een voorschot uit te betalen.

Ook omdat er geen overeenkomst ligt. En wordt het totaal bedrag nu 325.000 euro door een eerdere lening van de initiatiefnemers. Volgens Geerlings is er 176.000 euro in kas en wordt gewacht op een renteherziening.

Wethouder Alberta Schuurs gaf aan dat het door het college geen besluit is genomen door vragen van de commissie maar dat de borgstelling aan de criteria voldoet.