• Omwonenden kunnen de vernieuwde plannen bekijken en vragen stellen.

    Roos Uithol
  • Omwonenden kunnen de vernieuwde plannen bekijken en vragen stellen.

    Roos Uithol

Inloopbijeenkomst natuurontwikkeling Marickenland

VINKEVEEN Op woensdag 28 november zijn tijdens een bestuurlijk overleg De Provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap AGV gezamenlijk akkoord gegaan met het vernieuwde plan en de inrichtingsschets voor Marickenland. Het gaat hier om natuurontwikkeling, waterberging en recreatie van dit gebied. Afgelopen maandag 17 december werd de aangepaste inrichtingsschets gepresenteerd in het gebouw van Scouting Eliboe in Vinkeveen. Om het draagvlak voor dit plan te vergroten zijn opmerkingen en ideeën van omwonenden zoveel mogelijk meegenomen.

Roos Uithol

Aanwezigen kregen tijdens de inloopbijeenkomst meer informatie over de plannen en de inrichtingsschets. Zo waren er medewerkers van Programmabureau Utrecht-West, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap AGV aanwezig om vragen van omwonenden en belangstellenden te beantwoorden. Er werd o.a. toegelicht wat men doet om wateroverlast en muggenplagen voor de woningen in en langs het gebied te voorkomen. Een ander onderwerp ging over het recreatiegebied: hoe kan dit worden ingericht om hondenliefhebbers en andere bezoekers van elkaar te scheiden.

Strategisch projectleider Maeike Pebesma benadrukte het belang van deze bijeenkomsten en een goede communicatie met omwonenden. 'Het is heel plezierig als we mensen hier spreken of ons bellen over ideeën of feedback. Onlangs werden we door een echtpaar op de hoogte gebracht dat een toekomstig pad er voor zou zorgen dat je recht het huis in kon kijken. Ik ben toen bij hun langs geweest om dit te bekijken. Dit bleek inderdaad zo te zijn zodat we het pad nu anders hebben ontworpen.'

MEER WETEN Wie de inloopbijeenkomsten van maandag 17 december heeft gemist, kan voor meer informatie kijken op www.marickenland.nu. Daar zijn antwoorden op veel gestelde vragen te vinden of is er de mogelijkheid om te kunnen abonneren op de nieuwsbrief via de mail.