• Waterschapsbestuurder Wiegert Dulfert opent de vispassage in Mijdrecht.

    Waterschap Amstel Gooi en Vecht
  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht
  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Innovatieve vispassage in Mijdrecht geopend

MIJDRECHT Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op vrijdag 1 maart een nieuwe vispassage in gebruik genomen. De vispassage ligt bij de straat Aquamarijn in de wijk Hofland te Mijdrecht.

VISSENTREK Veel soorten vissen trekken van het ene leefgebied naar het andere. Tijdens deze vissentrek komen ze hindernissen tegen. Zoals stuwen, gemalen of sluizen. Dan kunnen ze niet verder zwemmen en dat is slecht voor de vissoort. Het waterschap wil hindernissen wegnemen, zodat vissen verder kunnen zwemmen. Dat kan bijvoorbeeld met een vispassage.

De vispassage in Mijdrecht is het winnende ontwerp van een wedstrijd ('Innovation Challenge') die eind 2017 door het waterschap werd uitgeschreven. Deze wedstrijd was er op gericht om een nieuwe, eenvoudige manier te vinden waarop vissen langs stuwen in poldergebieden kunnen zwemmen.

SLIM WATERGEBRUIK Minder watergebruik is één van de belangrijkste uitdagingen bij het aanleggen van vispassages in de polder. Om vis door te laten, stroomt er altijd water door de vispassage. In polders kan dit al snel van invloed zijn op het waterpeil. De stuw staat er immers vooral om water vast te houden, terwijl een vispassage water doorlaat. De nieuwe vispassage gaat alleen open als er voldoende wateraanvoer is. Als het peil onder een ingesteld minimum zakt, gaat de afsluiter automatisch dicht.

Daarnaast was bij de wedstrijd belangrijk dat de vispassage betrouwbaar werkt, de bediening en het onderhoud niet arbeidsintensief is en dat de vispassage in aanleg en onderhoud goedkoop is.

ONDERZOEK Na het openen van de vispassage gaat het waterschap onderzoeken of vissen daadwerkelijk gebruik maken van de vispassage.

Lees meer over de trek van vissen op www.waternet.nl/werkzaamheden/verbetering-trek-van-vissen.