• Koen van Weel

Integraal Veiligheidsplan: kennismaking nieuwe raad met brandweer en politie

DE RONDE VENEN Om de vier jaar wordt er een nieuw integraal veiligheidsplan vastgesteld en wordt de nieuwe raad voorgesteld aan de Brandweer en Politie. Op donderdag 21 juni gaven brandweer en politie een toelichting op hun taken, de speerpunten en de nieuwste ontwikkelingen.

Caroline Ströer

De avond werd ingeleid door burgemeester Maarten Divendal die aangaf dat de gemeente samen met Stichtse Vecht een basiseenheid vormt en dat de brandweer naast haar basistaken ook ingezet wordt bij andere activiteiten zoals evenementen. Lex Tillart, gaf aan dat de brandweer 24/7 paraat is maar dat dit helaas niet bij elke post zo is. Bij Abcoude zit men dringend verlegen om nieuwe brandweerlieden.'De AED taken zijn uitgebreid, verder houden wij ons bezig met blussen, schade beperken en waterongevallen. In 2017 waren er 8000 uitrukken. In onze regio zijn een aantal aandachtspunten qua risico zoals de A2, het Amsterdam-Rijnkanaal en Schiphol. Ook op scholen wordt aandacht aan de brandweer besteed en zijn verleden jaar lessen gestart. De gouden Rookmelder voor de beste noviteit is gewonnen door de invoering van de WhatsApp. De brandweer is trots op haar jeugdkorpsen die al verschillende prijzen hebben gewonnen. De jeugdbrandweer in Mijdrecht bestaat uit veertien leden. In Vinkeveen zijn het acht leden. Eric Woudstra, vijftien, en Bart de Zwart, twaalf jaar, beiden lid van de jeugdbrandweer in Mijdrecht vinden vooral het inzetten bij oefeningen geweldig. Het gaat dan om brandoefeningen die in scène zijn gezet.

POLITIE Wat de politie betreft gaf Kees van Zutphen teamchef De Ronde Venen en Stichtse Vecht aan dat er twee gezagslijnen zijn: de burgemeester die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid en het OM voor opsporing en rechtshandhaving.'Het is behoorlijk beheersbaar vindt Kees van Zutphen, teamchef Ronde Venen en Stichtse Vecht. Op alle fronten is een dalende trend merkbaar zowel bij woninginbraken als auto en fiets. Het oplossingspercentage tot en met mei 2018 is 28,3 % dus bijna 1/3 van de gevallen. 'Daar zijn we trots op', aldus van Zutphen. Nieuwe ontwikkelingen zijn de betaalzuil waar boetes en bekeuringen direct betaald kunnen worden. Ook is de functie van de wijkagent veranderd en is het nu meer een regierol geworden. Door informatie via verschillende kanalen, sleutelfiguren in de wijk kunnen er gerichte opdrachten aan teamleden verstrekt worden. Via een nieuw opsporingssysteem kan de politie ingezet worden op gerichte doelplekken. Jeugdoverlast is een punt wat toegevoegd is aan de inzetpunten. Ook mobiel banditisme is een aandachtspunt omdat criminaliteit niet meer aan grenzen is gebonden.