• Wim Steijven
  • Wim Steijven

Jubilerende stichting Omgaan met Pesten lanceert magazine

WILNIS Ondanks dat pesten een verdrietig onderwerp is, benadert de Stichting Omgaan met Pesten haar 12,5 jarig bestaan positief. 'Wij mogen al 12,5 jaar het prachtige gedachtegoed van Dieta Uyterlinde verspreiden', stelt Mirelle Valentijn. 'Daar zijn we trots op en dat willen we vieren.' Bij de viering werd zaterdag een jubileummagazine gepresenteerd.

Op de voorkant van het magazine staan Jesse, Marit en Jane; kinderen die alledrie op verschillende wijze met pesten te maken hebben gehad. Achter hen staan de trainers en een vrijwilliger van de Stichting Omgaan met Pesten. De kinderen kregen ook een rol in de lancering; met een grote knal en veel confetti sprong Jesse met de eerste magazines uit een groot cadeau. Een van de eerste exemplaren ging naar wethouder Alberta Schuurs, die namens gemeente De Ronde Venen bij de lancering aanwezig was. 'Waar binnen het onderwijs vooral aandacht was voor resultaten in taal en rekenen, komt steeds meer aandacht voor de emotionele ontwikkeling', stelde de wethouder van Onderwijs. 'Ook gemeenten realiseren zich het belang van kinderen die goed in hun vel zitten. Als kinderen fijn naar school gaan, kunnen ze zich ook cognitief optimaal ontwikkelen.' Gemeente De Ronde Venen faciliteert drie trainingen van de Stichting Omgaan met Pesten: de Sta Sterk Training voor het jonge kind, Sta Sterk Training voor de midden- en bovenbouw en de Stevige Stap training voor brugklassers. 'Voorkomen is altijd beter dan genezen', besluit de wethouder. 'Daar zetten wij ons graag voor in.'

Hoe belangrijk het werk van Omgaan met Pesten is, liet Michelle Steenbergen zien in haar speech. Zij had geen fijne jeugd en volgde om die reden de Sta Sterk Training die haar haar zelfvertrouwen en gevoel van weerbaarheid teruggaf. Om de nare periode uit haar leven af te sluiten, mocht zij zes jaar geleden op de gong slaan op de Amsterdamse Beurs. Hiermee gaf zij landelijk de aandacht aan de pestproblematiek. 'De dag van de klap op de gong was een dag met een gouden randje', vertelt zij. 'Ik ben ontzettend dankbaar voor alles wat ik via de stichting geleerd heb. Het was een opstap naar zoveel dingen waar ik nog elke dag van geniet.'

Brenda Vinck, secretaris van de stichting en tevens trainer Omgaan met Pesten, blijft steeds opnieuw geraakt door de resultaten die geboekt worden. 'Ik vind het prachtig om te zien en horen welke invloed het trainen en oefenen heeft, ook na jaren. Dat maakt me trots.' www.omgaanmetpesten.nl