• Winnares Eveline IJsenhout met de check.

    Tympaan De Baat
  • Tympaan De Baat

Jury maakt diepe buiging voor ideeën van inwoners

DE RONDE VENEN De inwoners die vorige week dinsdag hun maatschappelijke ideeën presenteerden tijdens de pitchavond van de Ideeën Werkplaats dwongen respect af bij de jury. Met persoonlijke verhalen die raakten en ideeën die van lef getuigden wisten zij de jury te imponeren. Vandaar een diepe buiging van de jury, die daarmee hun respect uitte voor de pitchers!

Er waren maar liefst zes inspirerende pitches met heel uiteenlopende onderwerpen: Voedselbank Plus, een platform voor jonge mantelzorgers, de dag zonder beperking, alternatief wonen, kortdurende opvang voor jongeren en het droomwoonproject. 

Aan de jury de eervolle taak om de pitches te toetsen op creativiteit, lef, haalbaarheid en vernieuwing. Wat vooral van belang was dat het idee ten goede zou komen aan inwoners van De Ronde Venen. Geen gemakkelijke klus zou je denken na zulke inspirerende en overtuigende pitches. Maar de jury, bestaande uit John den Hollander, René Hoogterp en Martijn Wijnant, bleek hiertegen opgewassen te zijn. Zij toonden tijdens de interactie met de pitchers hun betrokkenheid, bevlogenheid en hun humor.

De jury kwam tot een unaniem besluit om de juryprijs te overhandigen aan Eveline IJsenbout. Eveline wist de jury met haar persoonlijke verhaal als jonge mantelzorger te overtuigen van de grote meerwaarde en de haalbaarheid van haar idee, namelijk: het realiseren van een platform voor jonge mantelzorgers in De Ronde Venen. Eveline nam de door het Ronde Venen Fonds beschikbaar gestelde cheque van 500 euro dankbaar in ontvangst en kan hiermee een stap zetten richting realisatie van haar idee. Daarnaast mag zij, evenals de andere pitchers, deelnemen aan een inspirerende workshop van een professionele trainer waarbij zij verder aan de slag kunnen met hun idee. Een mooie beloning voor ieders inzet en lef.

De leden van de Ideeën Werkplaats kijken terug op een zeer geslaagde avond en zijn blij met en dankbaar voor de enthousiaste inzet van de pitchers, de juryleden en alle andere aanwezigen. 

IDEEËN WERKPLAATS De Pitchavond is onderdeel van de Ideeën Werkplaats, waar mensen met ideeën samenkomen met mensen die graag meedenken over goede ideeën. Deze groep meedenkers bestaat uit inwoners, ondernemers, medewerkers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente De Ronde Venen. 

Meer informatie over: www.ideederondevenen.nl.