• Wethouder Rein Kroon en belangstellenden bij kennismaking college in Baambrugge

    Caroline Ströer

Kennismaking nieuw college

Eerste kennismaking voor inwoners van Baambrugge

DE RONDE VENEN Op 3 juli was de eerste kennismakingsronde van het nieuwe college door de dorpen. Gestart werd in Dorpshuis De Vijf bogen in Baambrugge. Het college had nu voor een andere opzet gekozen dan een plenaire avond. Dit keer is het een inloopavond waarbij de inwoners de diverse leden van het college kunnen aanschieten.

Caroline Ströer

Eigenlijk reilt en zeilt het allemaal wel redelijk naar tevredenheid volgens Frits Benacchio, beheerder van het dorpshuis, en Hylke de Cock voorzitter van het Dorpshuis. Een paar punten werden aangehaald zoals het plan om zeven bomen te kappen aan de Kleiweg. Er zijn inwoners voor en tegen de plannen en dan natuurlijk de brug over de Angstel die op dinsdag afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Ook het vaarverkeer kan dan de brug niet passeren. Voor fietsers en voetgangers komt een tijdelijke noodbrug. Op die dag wordt de burg en het plateau geïnspecteerd in verband met de geplande renovatie eind van het jaar. De brug wordt dan 50 centimeter verbreed en 25 centimeter verhoogd. Een ander punt is de harmonisatie van de sportzalen. De Cock is blij dat de harmonisatie afhankelijk is van de situatie. 'Bij het onderhoudsplan wordt zoveel mogelijk met de regels rekening gehouden maar veiligheid staat boven alles', aldus De Cock. 'Dit jaar wordt gestart met de afbouw van de subsidieregeling rond de 2500 euro per jaar die over 10 jaar afgerond is. Tot nu toe hebben we onze eigen broek opgehouden', meldt De Cock. Ook wordt de pilot van Tympaan- de Baat om de Buurtkamer te financieren nu definitief. Een tweede ochtend voor ouderen is een wens. Een wens van het bestuur van het dorpshuis is dat er meer activiteiten van het college, de raad en ook ambtenaren die extern plaatsvinden in de toekomst meer zullen worden georganiseerd in het dorpshuis. Op 15 september is er stratenvolleybal en op 29 september is het vijfjarig lustrum van de verbouwing van het Dorpshuis.