• Dick Roodenburg: 'Het is echt teamwerk. Op onze afdeling werken we intensief met elkaar samen.'

    Truus Oudendijk

Kettinggesprek met Dick Roodenburg: 'Het is echt teamwork'

DE RONDE VENEN Dick Roodenburg is een charmante man en een makkelijke prater. Hij is getrouwd, vader van drie kinderen en werkzaam als ambtenaar openbare orde en integrale veiligheid. Wijkagent Idris Yavuz werkt regelmatig met hem samen. Hoe bevalt hem dat?

Truus Oudendijk

'Ik doe dit natuurlijk niet alleen. Het is echt teamwerk. Op onze afdeling werken we intensief met elkaar samen. Karin Toebes bijvoorbeeld doet vooral de persoonsgebonden aanpak en heeft veel contact met het sociaal team. Pim Limburg houdt zich meer bezig met crisisbeheersing en onder andere veiligheid op en rond de Vinkeveense plassen. Lisa van Hasselt is onze handhavingsjurist en met Carla Visser werk ik aan het integraal veiligheidsplan. Ikzelf doe zaken op het gebied van openbare orde, zoals aanpak hennepteelt, cameratoezicht en burgernet. De samenwerking met Idris bevalt prima. Ons streven is de contacten zo transparant en laagdrempelig mogelijk te houden. We weten elkaar goed te vinden. Als er een openbare orde kwestie aan de hand is informeren we elkaar.'

Wat doet burgernet? 'Op het moment dat er een woninginbraak is of er is een kind vermist, stuurt de meldkamer een bericht naar alle deelnemers die zijn aangemeld in dat zoekgebied, met het verzoek om mee te helpen. Jaarlijks sta ik met Idris op de jaarmarkt om burgernet onder de aandacht te brengen en leden te werven. Daar zijn we als gemeente heel actief in en inmiddels hebben zich ook al veel mensen aangemeld. Wat ik sterk van Idris vind is dat hij met iedereen het gesprek aangaat. Hij heeft een Turkse achtergrond en spreekt ook Koerdisch. Af en toe maakt hij een praatje met een man hier in de omgeving die uit Irak afkomstig is. Die vind het fijn om in zijn eigen taal aangesproken te worden, want hij is best wel alleen. Die betrokkenheid is mooi.'

Burgernet is maar een onderdeel van het werk. Wat houdt integrale veiligheid in? 'Dat het breed is en meerdere gebieden raakt, bijvoorbeeld de zorg, het sociale domein, het werk van Karin. Zaken als overlast of verwarde en kwetsbare personen, maar ook van jongeren die dreigen af te glijden naar het criminele circuit krijgen wij het signaal om ze in de gaten te houden. Zij krijgen een persoonsgerichte aanpak. Er vindt, om die persoon heen, een actiegericht overleg plaats: hoe kunnen we hem of haar weer op het juiste spoor krijgen? Dan is er ook de crisisbeheersing, zoals een woningbrand of een ernstig ongeval. Daarbij hebben we een piketdienst, zodat een van ons in het weekend of bij nacht en ontij oproepbaar is om gemeentelijke acties met politie en brandweer af stemmen.'

Betekent het nou dat jij vaak op pad bent, of is je baan meer een bureaukwestie? Wisselend. Deels is het beleid. Als afdeling integrale veiligheid zijn wij de adviseurs van de burgemeester. De burgemeester heeft bepaalde bevoegdheden in het kader van openbare orde en veiligheid. Als er een crisis is, moet hij snel beslissingen kunnen nemen zonder eerst in overleg te moeten gaan met het college. In dat kader zijn wij ondersteunend aan zijn werk. Ik heb bijvoorbeeld de beleidsregels opgesteld als het gaat om de ontruiming en het sluiten van illegale hennepkwekerijen. Maar als zoiets zich voordoet ga je toch ook ter plekke de situatie in ogenschouw nemen en er voor zorgen dat de procedure wordt opgestart. Dat is het leuke van dit werk; elke dag is anders, het is altijd weer nieuw.

Hoe kom je in deze baan terecht? 'Ik heb de studie politicologie en bestuurskunde gevolgd aan de VU en in 1990 ben ik afgestudeerd. Het was een tijd dat je moeilijk werk kon vinden en uiteindelijk ben ik via het uitzendbureau bij de rechtbank in Amsterdam terecht gekomen. Leuke baan, maar ik ben geen jurist, dus was het lastiger om hogerop te komen. Ik zag een advertentie met een vacature bij de gemeente Uithoorn, ik heb gesolliciteerd en ik ben daar uiteindelijk aangesteld als ambtenaar rampenbestrijding. Saillant detail is dat ik net twee weken in dienst was toen de Cindu ontplofte. Ik viel met mijn neus in de boter. Vanaf toen ook maakte veiligheid ook een enorme ontwikkeling door. We kregen de hele wereld over ons heen. Het was een enorme ervaring en uiteindelijk de reden dat ik in de veiligheidssector ben blijven hangen. Ik heb daarna nog bij de gemeente Alphen aan den Rijn gewerkt, maar inmiddels zit ik al weer tien jaar hier in De Ronde Venen. En met heel veel plezier.'

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek? Robbert Wortel, hij is communicatieadviseur en is getrouwd met Consuela, zij komt uit Peru. De afgelopen maand is hij in Peru geweest. Gesteld dat hij dat zou willen, zou hij daar een bestaan op kunnen bouwen? Waar zouden de verschillen zitten?