• eigen foto

Kettinggesprek met Rick van Dijk: 'Mijn hart ligt in Vinkeveen'

VINKEVEEN Rick van Dijk uit Vinkeveen is marketing manager bij de FNV, maar zijn passie gaat uit naar het water en met name de plassen in Vinkeveen. Hij heeft zich aangesloten bij Water Natuurlijk en is op 20 maart verkiesbaar. (lijst 3, plek 8) Zijn vrouw Saskia is benieuwd wat zijn drijfveer is.

Truus Oudendijk

,,Ik ben een duiker in hart en nieren, dat is ook de reden dat wij in Vinkeveen zijn gaan wonen. Ik ben altijd bezig geweest met het water in Vinkeveen en met name de Noordplas. Wat we de laatste zes jaar hebben gezien is dat er erg veel verandert. De vraag is of het beter of slechter is. Daar zijn de meningen over verdeeld. Naar mijn mening is de kwaliteit heel goed, maar nog niet goed genoeg."

Waarom de keuze voor een waterschap partij?

,,Mijn punt was dat ik van alles constateerde, maar me nergens mee kon bemoeien. Zo ben ik bij Water Natuurlijk terecht gekomen, een waterschappartij die bestaat uit veel D66- en GroenLinks-leden. Daar kon ik vragen stellen en veel leren over water. Zo ben ik betrokken geraakt bij de beslissingsprocedures. In Nederland hebben we onszelf als doel gesteld om binnen een bepaalde tijd te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daar werken we naar toe en we zijn al hard op weg. Het betekent dat de waterkwaliteit goed moet zijn, maar ook de biodiversiteit.
In Vinkeveen zijn we aan het defosfateren. Dat doet het waterschap met als doel om het water schoner te maken. Het resultaat is dat in de plas het zicht heel goed is. De waterkwaliteit is ook heel goed, ik drink het zelfs, maar wat je ook ziet is dat de snoeken heel groot worden en de kleine visjes allemaal verdwijnen. Die worden opgegeten door de snoeken. De biodiversiteit lijdt er dus onder.
Daar is in Vinkeveen een discussie over gaande en er is een petitie ingediend om het defosfateren stop te zetten. Dat moeten wij naar mijn idee niet willen. Het gevolg is namelijk dat er allerlei oude problemen weer terugkomen."

Hoe denk je dat te kunnen verbeteren?

,,Om de biodiversiteit te behouden zijn er verschillende alternatieven. Een daarvan is meer natuurvriendelijke beschoeiingen. De Groene Venen heeft daar een plan voor geschreven dat tot nu toe nog is weggewoven, maar ik pleit ervoor om dat serieus te bekijken.

Ik realiseer me dat Vinkeveen maar een klein deel is van het waterschap. Maar heel Groot Mijdrecht staat met elkaar in verbinding. Het is dus niet alleen Vinkeveen waar het om gaat."

Waarom houd je je hier mee bezig?

,,Dat doe ik omdat ik als duiker zie dat de natuur verandert en ook in onze wateren. De natuur holt achteruit, die verdwijnt gewoon. We bouwen echt overal, dat is een discussie in de Provinciale Staten-verkiezing, dus daar gaat het mij nu niet om, maar ik vind dat we daarnaast ook moeten zorgen voor de natuur en dat gebeurt in mijn optiek te weinig. We maken overal vaak korte klappen: zo maken we beschoeiingen die rechtop in het water staan, waardoor de vissen niet kunnen paaien of in het riet zwemmen. Er is te weinig samenhang in wat we doen. Ik vind dat we veel natuurlijker en daarmee duurzamer bezig moeten zijn. Daarom stem Natuurlijk!"

Maar alleen met natuurlijke beschoeiingen ben je er niet

,,Daar kom je wel een heel eind mee. Waar ik mij ook ernstig zorgen over maak is de microverontreiniging. Plastic deeltjes in het water, die we niet zien, maar die er in grote getale zijn en die we bijna niet meer weg krijgen.
We moeten nu echt miljoenen uitgeven om het schoon te maken. Maar ook als je het water test rondom de ziekenhuizen vind je overal medicijnresten, het is een bizarre gedachte dat vissen vergeven zijn van de medicijnen."

Wat is jullie doelstelling?

,,Wij vinden dat we de natuur moeten versterken en daarbij zo veel mogelijk moeten kiezen voor duurzame oplossingen.
Microverontreiniging heeft de maximale aandacht nodig. Iedereen vindt het belangrijk, maar de ene partij vindt dat urgenter dan de andere.
De bodemdaling moeten we nog harder tegengaan, want die is zorgwekkend. We willen samenwerken met de boeren, die zijn echt onze partners als het gaat om de natuur te verbeteren. Het is belangrijk om de hele omgeving meer water betrokken te maken. Mensen zijn dat nu nog te weinig.
Iedereen is welkom om met ons in gesprek te gaan. Mijn tip is: ga stemmen en kies voor natuur. Groot Mijdrecht ís gewoon zeer belangrijk water. Dat wordt teveel onderschat."

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?

,,Rhea Stiekema. Ik heb haar ontmoet als ski- en snowboardinstructrice.
Ze heeft allerlei omzwervingen over de wereld gemaakt om uiteindelijk te landen in Wilnis als yogadocente. Ik ben benieuwd hoe dat gegaan is."