• XTRA - Huis op zonnepanelen

    Sander Koning

Korting op leges voor duurzame bouwmaatregelen

MIJDRECHT Wie bouwplannen heeft en van plan is daarbij in te zetten op duurzaamheid, komt mogelijk in aanmerking voor een korting op de leges die verschuldigd zijn voor de omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2019 heeft gemeente De Ronde Venen namelijk groene leges.

Voor sommige bouwactiviteiten is een vergunning nodig. Denk aan het volledig nieuw bouwen of (in veel gevallen) het wijzigen van een monument. Daarvoor moeten leges betaald worden: een vergoeding voor het overheidswerk, voor de omgevingsvergunning. Dat geldt ook voor duurzame maatregelen. De gemeenteraad vindt dit niet wenselijk en geeft daarom korting op de leges voor de omgevingsvergunning van duurzame maatregelen.

Wethouder Rein Kroon (Ruimtelijke ordening): ,,Deze groene leges zijn bedoeld voor inwoners die duurzame maatregelen aan hun huis willen uitvoeren. En voor vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente De Ronde Venen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, dorpshuizen, kerken en buurtverenigingen die duurzame maatregelen aan hun verenigingsgebouw, dorpshuis, kerk of clubhuis willen uitvoeren."

Groene leges kunnen worden aangevraagd voor het isoleren van bestaande panden, het plaatsen van zonnepanelen op daken of aan gevels, het aanbrengen van een begroeid dak, een buitenunit voor een warmtepomp of voor plaatsing van zonnecollectoren voor een zonneboiler. ,,Zo stimuleren we de mensen bij te dragen aan een gezonde en schone leefomgeving", aldus wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid).

De regeling loopt tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020. Meer informatie over deze regeling en een aanvraagformulier Groene leges staat op www.duurzaamderondevenen.nl onder Wonen, Groene leges.