• Caroline Stroër

Lijsttrekkersdebat

Caroline Stroër

Om inwoners wat meer inzicht te geven in de plaatselijke politiek en de meningen te horen van de diverse fracties was op maandag 12 maart een lijsttrekkersdebat georganiseerd in de Boei in Vinkeveen.

Er waren vier stellingen waarop de lijsttrekkers konden reageren.

Helaas waren de stellingen voor meerdere interpretaties mogelijk en was het zowel voor de lijsttrekkers als voor het aanwezige publiek soms moeilijk een keuze te maken.

GEEN DEBAT Ook was er niet echt sprake van een debat maar was het de bedoeling dat twee lijsttrekkers van verschillende partijen een reactie gaven en daarna kon gestemd worden.

Bij de eerste stelling ging het om de vraag of er voldoende veiligheid is in De Ronde Venen zodat cameratoezicht niet meer nodig is.

MEER CAMERAS Volgens wethouder en lijsttrekker Alberta Schuurs, VVD, moeten er meer camera's in andere kernen komen maar volgens Wim Stam, CU/SGP, hebben veel camera's ook nadelen zoals inbreuk op de privacy en zouden camera's op specifieke plekken moeten komen waar het echt nodig is.

Inwoners vonden dat de politiepost terug moet komen in Abcoude en dat overlast door jongeren aangepakt moet worden.

SPORTGEBOUW Op de vraag hoe het nu met de huidige coalitie staat antwoordde Wethouder Schuurs dat het sportgebouw Abcoude wel een wig heeft geslagen.

Bij de tweede stelling moesten lijsttrekkers aangeven of zij een miljoen euro wilden inzetten voor ouderen of jongeren.

JONGEREN Eigenlijk heeft elke partij zowel ouderen als jongeren op hun programma staan maar volgens Marja Borst van de Seniorenpartij De Ronde Venen is er nog geen ouderenbeleid en zouden er meer levensloop bestendige woningen moeten komen evenals een huisartsenpost en een 24 uur apotheek.

EERSTE ZORG Volgens Joris Kneppers, Lijst 8 Kernen moet het geld naar jongerencentra, een uitgaansplaats voor jongeren, educatie en ondersteuning bij het zoeken naar een woning voor jongeren. Inwoners vonden dat een eerste zorg is het voorkomen van wegtrekken van jongeren uit de gemeente.

DERDE STELLING Een derde stelling was dat de gemeente geld beschikbaar zou moeten stellen voor inwonersinitiatieven en een referendum houden. Volgens Meindert Brunia, D66, moet er een burgerforum komen en volgens Rein Kroon, CDA, moet door de raad beslist worden of er geld beschikbaar wordt gesteld maar moet het initiatief wel een meerwaarde hebben.

MOGELIJKHEDEN Volgens Wethouder Alberta Schuurs moet gekeken worden of bepaalde onderwerpen buiten het coalitieakkoord kunnen vallen en dan samen met de raad kijken wat de mogelijkheden zijn.

DUURZAAMHEID De laatste stelling was duurzaamheid. Volgens wethouder en lijsttrekker RVB, Anco Goldhoorn, moet de mogelijkheid van aardwarmte onderzocht worden. Pieter Kroon, PvdA/GL, vond dat er gekeken moet worden naar kleine windmolens en zijn zonnevelden noodzakelijk.

ZONNEPANELEN Partijen waren het erover eens dat er meer zonnepanelen op daken moeten komen.