• Pixabay

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

DE RONDE VENEN Uit landelijke onderzoeken is gebleken dat er in De Ronde Venen sprake is van mogelijk 2.300 slachtoffers van huiselijk geweld c.q. kindermishandeling. Omdat er geen goede signalering van de gevallen bestaat, is er nu een plan van aanpak in een regiovisie opgesteld.

De bedoeling van de regiovisie is dus om meer inzicht te krijgen in het aantal gevallen maar is ook preventief bedoeld. Niet alleen vanuit de Rijksoverheid worden stappen gezet ook provinciaal en lokaal hebben gemeenten een wettelijke verantwoordelijkheid. In de algemene opgave 'Veilig samen leven' is besloten om een regiocoördinator aan te stellen.

De regionale aanpak richt zich op inwoners, direct netwerk van betrokkenen, vrijwilligers en professionals. In totaal is er een budget beschikbaar gesteld van 81.000 euro voor De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden.

CONCREET Bij de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken op donderdag 14 november werd dit punt besproken. De CU/SGP, vroeg zich af of er nu een concreet beeld van de grootte van dit probleem in onze gemeente is. "Hoe staat het nu met de instantie Veilig Thuis? Er zou een verbeterplan komen." Ook constateerde deze fractie dat het niet alleen om kwetsbare gezinnen hoeft te gaan maar dat het ook in andere gevallen kan voorkomen in gezinnen met echtscheiding of andere problemen.

Pieter Kroon, PvdA/GL, vroeg zich eveneens af of de acties die genoemd worden wel voldoende zijn en of de capaciteit van één regiocoördinator wel voldoende is.

PREVENTIE Ria de Korte, CDA, vond dat sterk ingezet moet worden op preventie en dat duidelijk moet zijn waar mensen terecht kunnen.

Volgens wethouder Kiki Hagen bleek uit onderzoek dat er te weinig kennis bij de professionals ligt. Deze regiovisie is opgesteld om situaties beter te herkennen en te bepalen hoe dan de aanpak moet zijn. Naast de regiocoördinator is er ook een lokale coördinator. De regiocoördinator zal uitgenodigd worden om een toelichting te geven.

Caroline Ströer