• Caroline Ströer

Gezamenlijke aanbesteding regiotaxi

DE RONDE VENEN Bij de voorbehandeling van de begroting 2020 op 9 oktober kwamen diverse punten op het gebied van Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken naar voren zoals de aanbesteding van de regiotaxi, kunst en cultuur, statushouders en alcoholgebruik bij jongeren.

Maarten van der Greft, Ronde Venen Belang wilde weten wat de impact is van het voorgenomen plan om het eerste stuk van de Baambrugse Zuwe aan te pakken aangezien dat in totaal op rond de 18 miljoen euro zou komen. "Is daar geen goedkopere oplossing voor?"

Yvette Janmaat, Seniorenpartij, wilde meer weten over de komende aanbesteding van de regiotaxi. "Wordt dat één bedrijf of meerdere bedrijven en welke criteria gelden bij die aanbesteding? Dit was ook een vraag van PvdA/GL die stelde dat de aanbestedingseisen belangrijk zijn. De CU/SGP constateerde dat de aanbesteding in de U10-gemeenten samen met de provincie wordt geregeld maar vroeg zich af of De Ronde Venen als randgemeente wel goed terecht zal komen bij die aanbesteding. Volgens wethouder Alberta Schuurs komt er een gezamenlijke aanbesteding voor de regiotaxi waarbij vooral gekeken wordt naar kwaliteit en prijs

Pieter Kroon, PvdA/GL wilde weten wat de planning van de Regenboogbijeenkomsten is. Nog dit jaar komt daar een agenda voor. Qua kunst en cultuur vonden zowel de PvdA/GL als het CDA dat er geen specifieke afspraken in de begroting staan vermeld omtrent het Kunst en Cultuur-beleid. Zowel de CU/SGP als het CDA maken zich zorgen over het vermelde budget voor jongerenhulp en huishoudelijke hulp. Dat is niet gestegen terwijl de vraag juist wel stijgt. Verder vond de CU/SGP dat er een plan moet komen voor inburgering van statushouders. "Nu moeten statushouders veel zaken zelf regelen met een paar uurtjes per dag naar school. De rest van de dag is dan verloren terwijl een stage veel beter zou zijn voor integratie."

Qua gezondheid komen drugsgebruik en roken veelvuldig voor in de begroting maar is er juist sprake van relatief veel alcoholgebruik bij jongeren. "Alcoholgebruik is een belangrijk onderwerp. De bewustwording van overmatig gebruik moet vergroot worden", vindt wethouder Kiki Hagen.

Caroline Ströer