• De Rondeveense Toppers ontvangen hun onderscheiding van burgemeester Maarten Divendal en kinderburgemeesters Dorinthe en Fabriz

    Roos Uithol
  • Roos Uithol

Rondeveense Toppers in de spotlights

DE RONDE VENEN Afgelopen woensdag zijn voor de eerste keer de Rondeveense Toppers uitgereikt. Dat zijn lintjes voor kinderen die zich in het afgelopen jaar maatschappelijk hebben ingezet en daarmee een voorbeeld vormen voor hun omgeving.

De raadzaal van het gemeentehuis was omgetoverd tot een grote feestzaal. De genomineerde toppers werden bij binnenkomst verrast door een rode loper, snoep en snacks, een DJ en een grote rij aan stoelen en tafels. Net als bij de jaarlijkse lintjesregen wisten zij van niets af en waren door vernuftige smoezen richting het gemeentehuis gestuurd. Daar ontvingen de kinderen, onder groot applaus van familie en kennissen, de felicitaties van burgemeester Maarten Divendal en kinderburgemeesters Dorinthe van de Kraats en Fabriz Kalse.

Als eerste mocht Gijs het speciale lintje en de Rondevener Topper bokaal in ontvangst nemen. Hij heeft een inzamelingsactie voor de dierenambulance opgestart, die in 2018 de bus waren verloren door brandstichting.

Dania woont nog maar 3 jaar in Nederland, maar heeft al veel kunnen betekenen voor kinderen uit deze gemeente. Als vrijwilliger actief bij het NME-centrum De Woudreus helpt zij bij het bedenken en organiseren van activiteiten voor kinderen.

Julian heeft oog voor het zwerfafval in de gemeente. Hij ruimt dit op, maar ook als het gaat om het sorteren weet hij daar raad mee. Zo verzamelt hij metalen voor de metaalhandel en spaart hij doppen voor de aanschaf van blindengeleidehonden.

Met de club ‘For You’ is een groep van 16 kinderen samen beloond voor hun inspanning voor de Voedselbank. In Wilnis zijn zij langs de deuren gegaan met het spel ‘een appel en een ei.’ Dit is een ruilspel waarbij met een ei of appel wordt begonnen en deze wordt geruild voor iets anders dat meer waarde heeft. De verkregen spullen zijn vervolgens geveild waarbij de opbrengst van 830,15 euro aan de Voedselbank werd geschonken.

Nikkie heeft zich ontfermd over pestgedrag op scholen. Haar school maakt gebruik van het anti-pestprotocol de ‘Vreedzame School.’ Daarbij heeft ze geholpen met het ‘pestproject’ door als bemiddelaar op te treden zodra er op school een ruzie was of iemand gepest werd.

Tot slot had burgemeester Divendal nog een verrassing voor de kinderburgemeesters. Het was de laatste keer dat de twee officieel in functie optraden als kinderburgemeester. Net als de andere kinderen van deze uitreiking werden zij voor hun maatschappelijke betrokkenheid beloond met een lintje en een bokaal.

Roos Uithol

Video: Gemeente De Ronde Venen.