• Drukte tijdens het open huis.

    Eigen foto

Verkoop inboedel en inventaris Gerardus Majella op 28 september

MIJDRECHT In zorgcentrum Gerardus Majella aan Bozenhoven 157, vindt zaterdag 28 september van 10.00 tot 16.00 uur een grote verkoop plaats. Vanwege de verhuizing naar het nieuwe Zonnehuis Majella zal de inboedel en inventaris grotendeels verkocht worden.

De opbrengst van de verkoop is voor het project 'Méér naar buiten!' en zal worden gebruikt om bijvoorbeeld een duofiets aan te schaffen, buitenactiviteiten te organiseren en de zorgtuin en balkons van het nieuwe Zonnehuis extra comfortabel te maken.

VERHUIZING De bewoners van zorgcentrum Gerardus Majella en de deelnemers van de dagbesteding verhuizen 17 september naar het nieuwe Zonnehuis Majella in het centrum van Mijdrecht. Momenteel wordt de verhuizing voorbereid. Een drukke tijd voor iedereen, want het gewone werk, de zorg en activiteiten met bewoners gaan ook door. José Witte, locatiemanager: "De teams zijn vastbesloten om er met de familie en vrijwilligers voor te zorgen dat de bewoners, die veelal vergevorderde dementie hebben, zo min mogelijk nadelen ondervinden van de verhuizing en zo snel mogelijk kunnen gaan genieten van de nieuwe leefsituatie."

OPEN HUIS Tijdens het open huis in augustus bezochten meer dan 400 belangstellenden het nieuwe Zonnehuis Majella. "Overrompelend en heel bijzonder om na jaren van voorbereiding en bouw nu zoveel Mijdrechters te mogen ontvangen in onze nieuwe locatie", aldus een trotse José Witte. "Iedereen was erg te spreken over de gezellige sfeer in de groepswoningen en in het Grand Café. Ook de beschutte tuin werd erg gewaardeerd. We hopen dat het enthousiasme een voorbode is voor veel aanloop in de toekomst. Er zullen activiteiten zijn waar buurtbewoners bij aan kunnen sluiten en er is gespecialiseerde dagbesteding voor ouderen met dementie. Maar ook voor een kop koffie in het Grand Café is iedereen van harte welkom."