• Michel Geurten en Corry van Zijl voor 'hun' Wereldwinkel in Abcoude aan de Brugstraat

    Caroline Ströer
  • Michel Geurten en Corry van Zijl in de Wereldwinkel in Abcoude aan de Brugstraat

    Caroline Ströer

Wereldwinkel Abcoude wankelt

ABCOUDE Na een informeel bezoekje van een interim jurist van de gemeente afgelopen voorjaar werd de organisatie van de Wereldwinkel in de Brugstraat in Abcoude medegedeeld dat er plannen zijn tot verkoop van het pand. "Wij hebben 35 enthousiaste vrijwilligers en wij hebben een maatschappelijke taak", vinden Corry van Zijl en Michiel Geurten.

Bij de informatieronde op dinsdag 1 oktober sprak Geurten in en stipte het belang aan van de Wereldwinkel. "Wij zijn een non-profit organisatie en qua kosten draaien wij of quitte of we houden een paar honderd euro per jaar over wat overgemaakt wordt aan een kleinschalig goed doel zoals Wajir, de Vliegende Meubelmakersschool en de Single womensgroup Dharmastali. Wij huren het pand van de gemeente en dankzij de beperkte vergoeding, 1650 euro jaarlijks, kunnen wij het net bolwerken. Toen wij hoorden dat er sprake was van verkoop zijn wij gaan nadenken over mogelijkheden van verhuizing. Wij hebben contact opgenomen met supermarkt Koot maar daar waren geen mogelijkheden noch in het Mondriaangebouw. Wij zien dus geen alternatieven. Wij zijn één van de weinige winkels die nog over zijn in Abcoude en wij maken ons zorgen over de leefbaarheid in Abcoude. In onze winkel hebben wij naast de vrijwilligers ook een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met een maatschappelijke stage."

Mijndert Brunia, D66, vroeg of de mogelijkheid tot betaling van een hogere huur mogelijk is. Volgens Geurten is dat maximaal 500 euro. Pieter Kroon, PvdA/GL, vroeg zich af of er nog contact is geweest met de gemeente. In een reactie zegt wethouder Rein Kroon dat hij uitvoering geeft aan de twee jaar geleden vastgestelde nota dat overtollig vastgoed moest worden verkocht. "Het is niet de taak van de gemeente om een Wereldwinkel in stand te houden. Dat is vastgelegd bij wet en de Wereldwinkel zit voor een appel en een ei in dit pandje. Het is aannemelijk dat binnen deze raadsperiode de verkoop een feit wordt", aldus wethouder Kroon die aangeeft dat de raad natuurlijk het laatste woord heeft. Het begin van de Wereldwinkel rond 1985 vond plaats op de zolder van mevrouw Kruiswijk en van daaruit werden producten verkocht op lokale markten. Al gauw werd nagedacht over een Stichting en in 1987 werd de Stoab opgericht. Stichting Ontwikkelingssamenwerking Abcoude/Baambrugge, die in 1994 verhuisde naar een pand in de Kerkstraat en in 2005 naar de huidige locatie. In de beginperiode werd koffie, suiker en honing in de lokale supermarkten verkocht. Nu wordt meer de nadruk gelegd op duurzame producten. De prijs van de producten is heel uiteenlopend van 0,50 tot 180 euro. "Wij verkopen producten uit Azië, Afrika en Zuid Amerika zoals beelden, serviesgoed, gerecyclede producten, schalen en tasjes. Onze doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden door een leefbaar loon. Wij zorgen dat ze werk hebben en daarvoor betaald worden en dat geeft hen zelfrespect", aldus Geurten. "Komend voorjaar vieren wij het 25-jarig bestaan tijdens de Fairtradeweek in mei en wij willen graag doorgaan", meldt Van Zijl.

"Helaas is de Wereldwinkel in Mijdrecht kortgeleden gestopt want vanaf het samengaan van de gemeentes hebben wij altijd een goede samenwerking en overleg gehad. Mede dankzij het feit dat er twee Fairtrade winkels waren in de gemeente kon de gemeente het predicaat Fairtrade krijgen. De vrijwilligers werken met twee personen tegelijk meestal twee halve dagen per week en de leeftijd varieert van 25 tot 75 jaar. Wij hebben niets meer gehoord na het bezoekje en maken ons grote zorgen', aldus Van Zijl en Geurten.

Caroline Ströer