• Links Inge Coolen, rechts Mirelle Valentijn, samen sterk tegen pesten.

    Roberto Cancian

Kettinggesprek Mirelle Valentijn: Geluk is maakbaar

DE RONDE VENEN Mirelle Valentijn is een sprankelend type, super enthousiast en niet te stuiten in haar drang de wereld een beetje mooier te maken. Ze is voorzitter van de landelijke stichting: Omgaan met Pesten en samen met Inge Coolen oprichter van het kenniscentrum voor pesten. Daarnaast heeft ze een praktijk voor levensgeluk. Vorige kandidaat Karin Dieters vraagt zich af: Wat betekent dat?

Ik heb er voor gekozen om van het verdriet dat ik vroeger heb meegemaakt iets moois te maken. Als kind was ik slim en hoog gevoelig, een zachtaardig meisje met weinig zelfvertrouwen en niet zo weerbaar. Ik werd ook gepest, als kind, als jongere en ook in mijn werk in de kraamzorg. Daardoor raakte ik overspannen. De Arbo-arts met wie ik in gesprek kwam zei tegen mij: het is heel simpel, jij bent heel goed in je vak, maar je vak is niet goed voor jou."

En dat was een eyeopener? "Ja, hij vatte het in een zin samen. Op zoek naar iets wat ik dan wel zou willen doen, realiseerde ik mij dat het leukste aan mijn beroep de omgang met mensen was en ik besloot het vak omgangskunde te gaan studeren. Tijdens die opleiding ben ik les gaan geven aan jongeren op het mbo die in de zorg wilden gaan werken en kwam toen ook weer kinderen tegen die met pesten te maken hadden, door faalangst en weinig zelfvertrouwen. Dat herkende ik zo van mijzelf, dat ik mij er in ben gaan verdiepen en ontdekte dat je zelf de situatie kunt verbeteren door grenzen te stellen en ruimte voor jezelf in te nemen. Als ik dat als 6-jarige geweten had, had mijn leven er heel anders uit gezien."

Hoe ontdekte je dat? "Tijdens een informatieochtend voor opleiding tot trainer ontmoette ik Dita Uyterlinde. Ik was nog jong en zat midden in de turbulente periode van overspannenheid en andere keuzes maken. Ze heeft baanbrekende dingen gedaan in de jaren dat pesten nog in de taboesfeer zat. Ik was zo onder de indruk van haar visie dat ik besloot naast mijn baan en studie ook de trainersopleiding omgaan met pesten te gaan volgen, zodat ik weerbaarheidstrainingen kon geven en als docent de kinderen in de klas kon helpen en de schade die ze hebben opgelopen herstellen. Het heeft de rest van mijn levensloop bepaald."

Het is zo mooi om te doen dat het me nog geen dag heeft verveeld.In wat voor opzicht? "Naast mijn baan in het onderwijs ben ik voor mijzelf begonnen als freelance trainer en zo is mijn praktijk in levensgeluk ontstaan. Wekelijks zie ik kleuters, kinderen, pubers, jongeren en volwassenen in diverse trainingen, waaronder de Sta Sterk training voor kleuters, de Stevige Stap training voor pubers die op de basisschool negatieve ervaringen hebben opgedaan en via deze training de overstap kunnen maken naar de brugklas. In een korte periode train ik ze om met heel praktische handvatten hun levensgeluk te vergroten, door meer zelfvertrouwen en duidelijke lichaamstaal. Dat maakt alle verschil hoe anderen met je omgaan. Het is zo mooi om te doen dat het me nog geen dag heeft verveeld."

Melden veel kinderen zich aan? "Ja, ik heb doorlopend werk. We hebben lokaal de stichting Samen Sterk voor Kinderen opgericht, waarin we met de gemeente en scholen een samenwerkingsplatvorm vormen waarbinnen we heel laagdrempelig de training ook in groepsverband kunnen aanbieden."

Is geluk een beetje maakbaar? "Ja, daar geloof ik in en daar sta ik ook voor. Je hebt de omstandigheden van je leven niet voor het zeggen en zeker niet in de hand, maar je kunt er wel een positieve invloed op uitoefenen zodat je een stukje regie over je leven krijgt, of je nu klein bent of groot. De kreet waar ik mee werk is: gedachtenkracht en die kan ik al gebruiken bij kleuters."

Kleuters pesten niet doelbewust, maar verbaal minder sterk waardoor ze fysiek naar een ander reageren.Met die leeftijdsgroep heb je ook al te maken? "Dat moet je zien als een preventief traject. Kleuters pesten niet doelbewust, maar zijn vaak nog onhandig of te ruw en verbaal minder sterk waardoor ze fysiek naar een ander reageren. Maar je merkt wel dat kinderen van deze leeftijd echt al heel akelige dingen kunnen zeggen tegen elkaar, over culturele afkomst, wat ze aan hebben, over hun ouders of waar ze mee spelen. Ik heb binnenkort weer intake gesprekken met jonge kinderen die we de Sta Sterk training geven, waarin ze heel basale vaardigheden leren."

Wat houdt het kenniscentrum voor pesten in? "Daarin leiden we anti-pestcoördinatoren op die zich op scholen inzetten voor veiligheid en binnen de school kunnen zorgen dat pesten beter wordt gecoördineerd."

Hoe combineer je het allemaal met je privéleven? "We hebben een gezin met drie kinderen die de nodige zorg vragen, maar ik heb ook een heel toffe man, die me in alles ondersteunt en waar nodig de taken thuis waarneemt."

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek? "José Kroon, zij is yogadocent en heel bewust bezig met de fysieke kant van mensen. Waarom heeft ze daar voor gekozen?"

Truus Oudendijk