• Anno 2019 is Annette van der Most-de Ridder nog steeds betrokken binnen de gemeenschap van Abcoude en Baambrugge.

    Roos Uithol

Oud-burgemeester Annette van der Most: 'Het was een geweldige tijd'

ABCOUDE In Abcoude wordt Annette van der Most-de Ridder soms nog als burgemeester aangesproken. Met het vieren van haar tachtigste verjaardag kijkt zij terug op haar tijd als burgemeester van het dorp (1995 – 2004), de tijd na de herindeling en fusie van de gemeente en wat haar nu nog allemaal bezighoudt.

Het is een geweldige tijd geweest. Ik heb ontzettend veel tot stand kunnen brengen in die periode. Ja, er waren af en toe ups en downs maar ik heb er een heel goed gevoel aan overgehouden. Dat blijft", vertelt Annette.

"Een bijzonder project was de aanleg van het Rien Nouwen Aquaduct. Dat was een heel traject met unieke samenwerkingen tussen actiegroepen, de gemeenteraad maar ook ProRail, Rijkswaterstaat en later met het Hoogheemraadschap en zelfs de Tweede Kamer. Eerst ga je trechteren. Er waren ongeveer twaalf mogelijkheden en dat is naar beneden bijgesteld. Zo kwamen we uit bij een variant van een lage tunnel, maar dat betekende toch dat er een barrière was voor de schepen. Die konden nu niet ononderbroken doorvaren.
Vervolgens zijn we opnieuw om de tafel gaan zitten en zo hebben we uiteindelijk gezamenlijk de oplossing gevonden. Een verdiepte tunnel onder het water door.

Daarnaast had je de verbouwing van het gemeentehuis, aanleg van een aantal nieuwe sportvelden, parkeer- en bedrijfsterreinen. Er is een multifunctioneel Piet Mondriaan gebouw gekomen, waarin een school, bibliotheek en kinderopvang in waren ondergebracht. In de loop van de jaren is dat uitgebreid met nog meer functies. Dat is natuurlijk niet alleen door mijn toedoen. Het is een samenwerking geweest van diverse partijen."

HERINDELING Op de herindeling kijkt Annette van der Most als volgt terug: "Dat is natuurlijk best een lang proces geweest. In het begin was er sprake van een samenwerking tussen Breukelen, Loenen, Abcoude en Baambrugge. Op een gegeven moment waren we zover dat we bijna op één lijn zaten en toen haakte Loenen af. Vervolgens is het een aangelegenheid geworden van de provincie. Misschien was de schaal van de drie gemeenten aan de kleine kant geweest, vanwege de uitbreiding van het takenpakket van gemeenten.

Het was voor de fusie heel gebruikelijk dat mensen gedurende de ochtenduren het gemeentehuis binnen liepen.VECHTSTREEK Geografisch en cultureel gezien was er toch wel meer binding met de Vechtstreek. Ik hoor ook nog steeds om mij heen dat men het jammer vindt dat het bestuur nu zo ver van hier is. Het was voor de fusie heel gebruikelijk dat mensen gedurende de ochtenduren het gemeentehuis binnen liepen. Dan kon er met een ambtenaar worden gesproken of als ik geen andere verplichtingen had met mij."

DUALISME Over de huidige burgemeester, Maarten Divendal, is zij zeer positief. De functie van het burgemeesterschap is na de invoering van het dualisme wel veranderd en Annette spreekt hier met gemengde gevoelens over.

"Toen ik hier benoemd werd had ik een grote portefeuille met onder andere ruimtelijke ordening, milieu- en personeelszaken en intergemeentelijke vertegenwoordiging. Het was een zeer inhoudelijke portefeuille die later naar politiek verantwoordelijke wethouders is gegaan. Ik mocht ook meewerken aan de totstandkoming van bestemmingsplannen. Hierdoor kon ik meer inhoudelijk betrokken zijn in de gemeente dan huidige burgemeesters dat kunnen zijn. Ik realiseer mij wel dat dit nu in een gemeente met zeven kernen niet meer zou kunnen. Verspreiding van taken is nodig."

SINT MAARTEN De voormalige en huidige burgemeester zijn beiden woonachtig in het dorp rechts naast de A2. Zij komen elkaar af en toe tegen en dan wordt er een praatje gemaakt. "We hebben zowel inhoudelijke als luchtiger gesprekken gehad en het toeval wil dat wij beiden op Sint-Maarten jarig zijn! Los van alles kunnen wij het goed met elkaar vinden."

Anno 2019 is Annette van der Most-de Ridder nog steeds betrokken binnen de gemeenschap van Abcoude en Baambrugge. Zo is zij sinds 2017 bestuurslid bij de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge en maakte zij onlangs onderdeel uit van het aanbevelingscomité van het Sporthuis Abcoude dat naar verwachting eind 2020 wordt geopend.

En wat doet zij in haar vrije tijd? "Ik lees graag, maar ik kan ook zeer genieten van de buitenlucht. Ik ben aangesloten bij twee wandelgroepen en ben daarnaast vaak aan het tuinieren!"

Roos Uithol