• Riek Bruinink en Driekus van Wanrooij wachten al zes jaar op het opknappen van het terrein.

    Caroline Ströer

Woonwagenbewoners winnen kort geding gemeente

DE RONDE VENEN De gemeente heeft het kort geding, wat zij hadden aangespannen tegen woonwagenbewoners in Mijdrecht, verloren. De kwestie met deze woonwagenbewoners loopt al jaren en helaas is er nog steeds geen oplossing voor het probleem. De gemeente was van mening dat de bewoners onvoldoende meewerkten aan het opknappen van het terrein, maar is daar nu in het ongelijk gesteld. 

In het kort komt het erop neer dat de huidige woonsituatie voor de woonwagenbewoners belabberd is. De grond is verzakt, leidingen zijn kapot of liggen los. Het afvalwater komt direct in de sloot en het riool is constant verstopt.

TIJDELIJK Vanaf het eerste moment heeft de gemeente aangegeven dat het om een tijdelijke situatie zou gaan. In 2013 is al het besluit genomen tot revitalisering en zou er een nieuw terrein komen naast het huidige terrein. "Wij hebben nu tien plaatsen maar op het nieuwe terrein zouden er zes plaatsen komen hoewel de eigenaar van de grond aan de gemeente heeft aangegeven dat er voldoende ruimte is voor meerdere plaatsen. Ook is het zo dat er op het nieuwe terrein geen plaatsen bij mogen komen dus onze kinderen kunnen hier niet terecht", constateert bewoner Driekus van Wanrooij.

Wij worden al 35 jaar gediscrimineerd.OVEREENKOMST Van Wanrooij en zijn moeder Riek Bruinink voelen zich onder druk gezet. "Wij moésten meewerken aan revitalisering en een nieuwe locatie. Wij hebben toen de overeenkomst ondertekend omdat anders onze huurovereenkomst opgezegd zou worden, maar wel onder protest. Het was vrijblijvend maar niet vrijwillig. Die overeenkomst liep af in 2014. Nu heeft onze advocaat aangegeven dat de gemeente ons wil houden aan een contract wat in feite niet bestaat, omdat er geen einddatum vermeld staat." 

Lees ook: Woonwagenbewoners vergeten groep.

SCHADE Advocaten Trevi en Huurman vinden het een wanprestatie van de gemeente. De bewoners willen eerst dat de schade wordt hersteld en dat er dan afspraken worden gemaakt voor verhuizing. Volgens de rechter is er onvoldoende onderbouwing door de gemeente. De gemeente is nu in het ongelijk gesteld en moet de proceskosten betalen. "Maar," zeggen Driekus en Riek, "het gaat ons niet eens om het geld maar om de discriminatie. Wij worden al 35 jaar gediscrimineerd. De gemeente voert een eigen beleid in tegenstelling tot het landelijk beleid waarin duidelijk vermeld wordt dat woonwagenbewoners dezelfde rechten hebben als burgers die in huizen wonen." Bruinink en Van Wanrooij hebben ook een bodemprocedure aangespannen tegen de gemeente omdat zij vergoeding van de schade willen.

De gemeente geeft aan dat zij het kort geding heeft aangespannen omdat er zo snel mogelijk met opknappen begonnen moet worden. In 2013 besloot de gemeente het terrein op te knappen waar de bewoners mee eens waren maar een deel van hen kwam met nieuwe voorwaarden. De gemeente gaat de uitkomst bestuderen en wil zo snel mogelijk overgaan tot revitalisering.

Caroline Ströer