• Volgens de MER voldoet Schiphol ruim aan alle normen. Dat maakt groei in principe mogelijk.

    René de Leeuw

MER Schiphol: groeien kán

SCHIPHOL Lang verwacht en eindelijk gekomen: de Milieueffectrapportage (MER) van Schiphol. Zij het een concept. De MER geeft aan dat nog flinke groei mogelijk is. Schiphol moet dan echter wel vaker dan nu vier banen tegelijk inzetten. Daar zit een lastig knelpunt.

René de Leeuw

Uit de MER blijkt dat Schiphol nu met jaarlijks 500.000 vluchten op alle criteria ruim binnen de geldende wettelijke normen blijft voor geluid, veiligheid en luchtvervuiling. Daarmee is er in principe ruimte voor groei. De MER geeft aan dat 552.000 tot 592.000 vluchten per jaar mogelijk zijn, zonder dat de geldende normen worden overschreden.

540.000 De MER zegt niet dat die er ook moeten komen. De overheid heeft weliswaar gevraagd in de MER scenario's door te rekenen voor 540.000, 580.000 en 620.000 vluchten per jaar, maar dat is alleen gedaan voor 540.000 vluchten in 2023, wat vrijwel zeker niet wordt gehaald. De MER laat zien dat Schiphol ook bij jaarlijks 540.000 vluchten binnen de normen blijft, al nemen lawaai en vervuiling wel toe.

Er is wel een knelpunt: de vierde baan regel. Momenteel gebruikt Schiphol in beginsel twee of drie banen tegelijk, maar om het luchtverkeer veilig en efficiënt af te handelen wordt ook regelmatig een vierde baan ingezet. De regel is dat verkeersleiders gemiddeld voor veertig vluchten per dag een vierde baan mogen gebruiken, met pieken tot maximaal tachtig op een dag. Daaraan voldoet Schiphol nu wel, maar bij 540.000 vluchten wordt de regel onvermijdelijk veelvuldig overschreden.

Bij verruiming of opheffing van de regel blijft Schiphol voldoen aan de normen, maar een vierde baan is altijd een vanuit geluidsoogpunt minder gunstige baan: vooral de Aalsmeerbaan of de Zwanenburgbaan. Juist op die banen heeft de afgelopen jaren al een onevenredig grote groei plaatsgevonden, tot groot ongenoegen van Aalsmeer en Uithoorn. Bij verdere groei zijn Aalsmeer, Uithoorn en ook Zwanenburg nog meer de klos.

ADVIES De Omgevingsraad Schiphol (ORS) gaat nu op basis van de MER en de recente publieksconsultatie een advies aan de minister opstellen over de toekomst van Schiphol, nog voor het einde van het jaar. Een herculische taak op zo'n korte termijn, temeer omdat de ORS een mengelmoes van belangen is, van bewoners en milieubeweging tot luchtvaartmaatschappij. Gedeputeerde Adnan Tekin, voorzitter van de groep gemeenten en provincies in de ORS, wil pas weer groei na nadere afspraken over gezondheid, veiligheid en geluid: "Want de intensiteit van het baangebruik is enorm toegenomen," stelt hij. "De vliegtuigen zijn wel stiller, maar door de toename is het niet rustiger." De Milieufederatie Noord-Holland (MNH) vecht de in de MER gepresenteerde cijfers aan. "In het gebruikte rekenmodel is de geluidsbelasting 1 tot 3 decibel te laag ingeschat," aldus MNH-directeur Sijas Akkerman. "Dat kan zomaar 125.000 vluchten schelen. De berekeningen zijn te onnauwkeurig om de toekomst van Schiphol op te baseren."